post

NIN PERMISO, NIN RETRIBUÍDO

Ante a decisión gobernamental de obrigar á práctica totalidade da clase obreira a un confinamento xeneralizado en situación dun suposto «permiso retribuído recuperable», a CGT de Galicia manifesta o seguinte:

 1. Denunciamos a falacia que supón denominar permiso retribuído a unha situación que, por un lado, é obrigatoria -non é, polo tanto, un permiso- e que, en segundo lugar, hai que recuperar -non é, polo tanto, retribuído-. Tratase, simplemente, dunha redistribución irregular da xornada laboral decidida unilateralmente polo goberno.
 2. Con esta decisión, québrase toda a lexislación laboral sobre xornada e descansos ao permitir que se estableza, na recuperación, unha xornada superior á lexislada ou á convida. Rexeitamos que isto se faga por decisión gobernamental unilateral e non polos mecanismos establecidos legalmente (fundamentalmente, a negociación colectiva).
 3. Deixar en mans da patronal a decisión final -en caso de falta de acordo- de cómo a empresa vai recuperar ditos días, suporá un novo recorte nos dereitos laborais, coñecendo o carácter cuasiescravista da patronal, sempre proclive a laminar calquera dereito sindical.
 4. Esta situación agravarase no caso de quen teña concedida a conciliación, que se verá obrigado a negociar novamente a súa situación e distribución de xornada. Hai que ter en conta que, en numerosas ocasións, tiveron que conseguila acudindo aos tribunais, polo que no será de estrañar que volvan a necesitar xudicializar a cuestión, perdendo meses antes de que los xuíces lles volvan dar a razón.
 5. Se esta situación durase só quince días, habería que recuperar unhas tres horas semanais ata fin de año. Se a situación se prolongase máis no tempo, la recuperación convertería a xornada do persoal afectado en algo intolerable propio de situacións de escravitude, por non falar da posible perda das vacacións no proceso.
 6. É intolerable a situación da Inspección de Traballo. Os seus medios son totalmente insuficientes en situación de normalidade e moito máis na actual, limitándose, cando actúa, a reconvir ou exhortar ao empresariado e a dicirlles aos traballadores e traballadoras que acudan aos tribunais. Non se pode esperar que as situacións de inxustiza sexan resoltas pola Inspección.

Novamente, el goberno actúa sen ter en conta a clase obreira e a realidade das relacións laborais reais existentes nos centros de traballo e na maioría das empresas: unha absoluta indefensión del persoal ante as decisións e abusos empresariais. Non se pode pedir que sexan os traballadores os que paguen a crise sanitaria e debe esixirse ás empresas que asuman as consecuencias da súa actividade ou, neste caso, da ausencia dela. Tampouco esquecemos a actitude colaboradora e vergoñenta de CCOO-UGT.

Soamente a organización e unión da clase obreira poderá facer fronte aos abusos da patronal e á complicidade gobernamental. Por isto o noso chamamento a non deixarse levar pola resignación, senón á loita contra toda inxustiza. Combatamos o COVID-19, pero tamén o virus capitalista; este si que está durando demasiado.

Comité Confederal de CGT Galicia.

 

 

post

A CGT de Galicia ante o coronavirus

O Secretariado Permanante da CGT de Galicia, ante a crise sanitaria provocada polo coronavirus COVID C-19, quere manifestar á clase obreira e ao conxunto da opinión pública o seguinte:

 1. As empresas teñen a obriga de velar polas condicións sanitarias nas que os seus cadros de persoal realizan as súas tarefas, independentemente das instrucións concretas que podan emanar dos poderes públicos. Para a CGT, a aplicación destas medidas non poden supoñer ningunha merma nos dereitos laborais e retributivos dos traballadores e traballadoras.
 2. Estanse detectando numerosas empresas (incluso públicas) nas que as medidas son insuficientes e mesmo inexistentes. Cuestións tan básicas como o establecemento da distancia de seguridade, ou a de extremar as medidas en centros de traballo onde xa se produciron casos de contaxio son inexistentes nalgunhas empresas de telemárquetin, de talleres de confección, empresas con producción en cadea ou en Correos. A CGT esixe o establecemento inmediato de medidas de protección.
 3. Nesta situación é absolutamente lexítima a aplicación, por parte da representación laboral, do artigo 21 da Lei de Prevención de Riscos Laborais, no que se establece a paralización da produción ao non cumprirse a recomendacións e esixencias en materia de saúde laboral establecidas polos gobernos central e da Xunta de Galicia.
 4. No caso de aplicacións de ERTES, a CGT valora positivamente o aprobado hoxe polo Consello de Ministros, no sentido de que teñan dereito a prestación incluso os que non teñan cotizado abondo e que non se consuman os períodos de desemprego, pero defende que se deben garantir as retribucións totais do persoal afectado, e non só a prestación por desemprego.
 5. A CGT rexeita que situacións eventuais que se poidan producir nas relacións laborais (por exemplo, o traballo no domicilio) se poidan consolidar como definitivas e, polo tanto, estas situacións deben rematar en canto finalice a crise sanitaria.
 6. Estanse detectando numerosas situacións de abusos por parte das empresas, que aproveitan a situación para forzar excedencias e vacacións aparentemente voluntarias, beneficiándose da situación de necesidade de moitos traballadores e traballadoras que teñen que permanecer nos seus domicilios por coidado de menores ou maiores ao seu cargo. A CGT denunciará ditos abusos, xa que considera que estas situacións deben ser obxecto de negociación colectiva, evitando pacto individual derivado da debilidade dos traballadores.
 7. A CGT de Galicia reclama que os traballadores e traballadoras do réxime de autónomos, que non teñan empregados, sexan exonerados da cotización mentres dure a crise sanitaria.

A CGT de Galicia fai un chamamento para que se denuncien fetos abusivos por parte das empresas e para que se faga fronte firmemente á inacción de estas. A saúde vainos nisto a todos e todas!

Secretariado Permanente da CGT de Galicia

 

post

Medidas preventivas COVID-19 en Atento

La empresa nos ha comunicado un protocolo de medidas que pretenden aplicar para paliar la afectación del coronavirus entre aquellxs trabajadorxs que cuenten con menores a su cargo, y que parecen más bien destinadas a perjudicar lo menos posible la producción de Atento. Entre las medidas hablan de cambios de turno y/o horarios, ampliaciones de jornada y/o reducciones, solicitud de excedencias especiales sin las limitaciones del convenio, ofrecer vacaciones sin dar cumplimiento al protocolo actual, disfrute de vacaciones en días sueltos.

Nos hemos dirigido a la empresa para solicitar una reunión y poder negociar las medidas para que, por ejemplo, los costes de las medidas no tengamos que asumirlos Ixs trabajadorxs, para que se apliquen también a Ixs trabajadoras que tengan que cuidar a mayores u otras personas que lo necesiten, y para que nos expliquen las medidas en relación con el contagio por coronavirus de un/a trabajador/a o de familiares, pero la respuesta de la empresa ha sido NO; como siempre, esto es lo que hay y Atento no está dispuesta a consultar, negociar ni llegar a acuerdos.

Las medidas comunicadas son totalmente insuficientes y persiguen que seamos las trabajadoras quienes asumamos los costes de esta situación. Para la CGT, los cuidados sólo pueden ser considerados un deber público inexcusable de los previstos en el artículo 28.1.h del convenio de aplicación y artículo 37.1d) del JET, previo aviso y justificación, y en ese sentido hemos dirigido un escrito a la empresa.

En cuanto a la prevención, más de lo mismo: se han comprometido a reforzar la limpieza a diario de ahora en adelante, se mantendrán abiertas las puertas en la medida de lo posible para minimizar los riesgos, han colocado carteles con recomendaciones sobre higiene… pero seguimos esperando los dispensadores de gel hidroalcohólico, y por el momento se niegan a colocar en los puestos el material necesario para desinfectar los puestos de trabajo en los cambios de turno, tal y como hemos solicitado. Seguiremos exigiendo información precisa, clara y transparente de las medidas que se van a ir implantando por parte de Atento, y el cumplimiento de su obligación de información y consulta con la representación de Ixs trabajadorxs.

Sección Sindical de CGT en Atento-A Coruña

 

post

18 xaneiro: Concentración defensa da Sanidade Pública

CGTde Pontevedra chama ós seus afiliados, simpatizantes e ó conxunto da sociedade pontevedresa a participar activamente este sábado, na nova convocatoria da Marea Branca de Pontevedra e outras organización e colectivos que, como a CGT, estamos defendendo a sanidade pública. O acto terá lugar, este sábado, 18 de xaneiro, ás 12,30h, na Praza da Peregrina, 

            Todos sabemos que a agresión que sofre a Sanidade Pública a mans dos poderes que rixen o Estado e as súas administración, como a Xunta de Galicia, é cada día que pasa máis noxenta, sin que vexamos o remate de tanta frustación. Recortes, situación precaria dos traballadores e traballadoras interinas, precariedade, posta a disposición dos intereses patronais das Mutuas laboráis, incrementos nas listas de espera, colapsos nas urxencias, aposta do goberno por un modelo sanitario privado que beneficia ás multinacionais … sobran os motivos para a mobilización da cidadanía na defensa dunha sanidade pública, universal, gratuita no momento da prestación e de calidade.

Comité Local da CGT de Pontevedra

 

post

Extel: luns, 16, paro e concentración

La CGT ha registrado una denuncia en Inspección de Trabajo, ante la práctica abusiva que está llevando a cabo RRHH al pedirnos que facilitemos el nombre y apellidos de nuestrxs médicxs, cuando en vez de darnos una baja, nos expiden un parte de reposo. Nos oponemos a este tipo de actitudes «mafiosas» que sólo buscan intimidarnos y que ponen en entredicho el criterio de lxs facultativxs.

Tenemos unos derechos adquiridos desde hace muchos años, que de un plumazo nos quieren quitar, por eso hemos interpuesto un conflicto colectivo, por los cambios de criterio en las horas médicas y partes de reposo. Pero como ya sabemos, para evitar cualquier retroceso no sólo basta con ir a los tribunales, ¡HAY QUE REBELARSE Y LUCHAR!.

Compañerxs, es muy importante que el lunes 16 a las 13:30 estemos todxs delante del SMAC (mercado de Elviña) y para que podamos asistir, hemos convocado un paro de 13:00 a 17:00 horas.

No compremos discursos de que nos estén regalando nada, tanto Adecco como Movistar llevan años multiplicando sus beneficios gracias ala precariedad que sufrimos día a día.

¡Nuestra salud no está en venta!

Sección Sindical de CGT en Extel-A Coruña

 

post

Extel: O luns, 16, volvemos alzar a voz

Una vez más lxs trabajadorxs de Extel A Coruña hemos demostrado nuestra solidaridad ante las agresiones de la empresa hacia nuestrxs    compañerxs, secundando de manera masiva la huelga del día 9 y acudiendo a la concentración ante el edificio Proa.

Estamos hartxs de vivir continuos desprecios y humillaciones por parte de la dirección a lo que se suma el querer echarnos a la calle por estar enfermxs. Es una situación muy grave que afecta tanto a nuestra salud individual como colectiva, al obligarnos a trabajar cuando estamos sin salud.

Tenemos que ser conscientes de que esta lucha depende de todxs y que mañana, cualquiera de nosotrxs puede ser la siguiente víctima. Que nadie se confíe, para Adecco tan solo somos números.

El próximo lunes 16 de diciembre está previsto el acto de conciliación previo a la demanda por conflicto colectivo que hemos puesto tras el cambio de criterio con respecto a las horas y reposos médicos, cuyo fin ya sabemos cual es: despedirnos.

Hemos convocado un paro de 4 horas (de 13:00 a 17:00 horas) y una CONCENTRACIÓN ante el Servicio de Mediación (al lado del mercado de Elviña) a las 13:30 horas. Al concluir, informaremos allí mismo de lo que acontezca.

Sección Sindical de CGT en Extel-A Coruña

 

post

Extel-A Coruña: mobilízate e resiste

Extel/Adecco, con la complicidad de Movistar han decidido atacarnos de la manera más ruín y cobarde que se pueda imaginar: echarnos a la calle por estar enfermxs. Esta agresión no puede quedar sin una respuesta colectiva, por eso compañeras os animamos a participar en las siguientes MOVILIZACIONES:

 • El 9 de diciembre: HUELGA DE 24 HORAS y CONCENTRACIÓN a las 12:00 delante del edificio Proa.
 • El 16 de diciembre: PARO DE 4 HORAS ( de 13:00 a 17:00 horas) y CONCENTRACIÓN A LAS 13:30 ante el SMAC (Mercado de Elvifía)

El 16 de diciembre, está fijado el acto de conciliación por el conflicto colectivo que la CGT ha interpuesto por los cambios de criterio a la hora de justificar ausencias por razones médicas, por ello tenemos que estar todxs ante las puertas del Servicio de Mediación, a las 13:30 horas para demostrarle a la dirección de eXTEL que no daremos un solo paso atrás en nuestros derechos.

Para que todxs podamos acudir hemos convocado un paro de 4 horas que comenzará a las 13:00 horas y finalizará a las 17:00 horas.

Sección Sindical de CGT en Extel-A Coruña

 

post

Folga de 24 horas en Extel-A Coruña

El pasado 25 de noviembre la dirección de eXTEL ha comunicado de manera unilateral,  un cambio radical en los criterios establecidos para las ausencias al puesto de trabajo por causas de salud.

Durante más de 20 años las/os trabajadoras/os cuando caían enfermas a la hora de justificar su ausencia al puesto de trabajo podían aportar un justificante médico o parte de reposo. Ahora la política de empresa ha cambiado, obligando a solicitar una baja médica de hasta un solo día.

Hace poco más de un año la empresa intentó llevar a cabo una medida similar, pero ante un conflicto colectivo presentado por este sindicato, la mercantil dio marcha atrás, alcanzando un acuerdo en el servicio de medicación (SMAC).

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado octubre en la cual se avala que las empresas puedan echar a las trabajadoras que han tenido bajas medicas, en base al art. 52.d del ET,  eXTEL vuelve a intentarlo. La CGT se ha opuesto desde el primer momento a estos nuevos criterios por vulneran nuestros derechos laborales y el derecho a la salud.

Desde esta sección sindical advertíamos que este cambio de criterio obedece a una estrategia entre Movistar y eXTEL del grupo Adecco para despedirnos por haber estado enfermas/os. Convirtiéndose esta sospecha en realidad cuando el pasado viernes se han empezado a comunicar despidos por este motivo.

Ante esta grave situación la CGT ha convocado una huelga de 24 horas para el 9 de diciembre que contará con una concentración a las 12:00 horas delante del centro de trabajo (Edif. Proa, Matogrande).

Este calendario de movilizaciones continuará con un paro de 4 horas el 16 de diciembre con motivo del acto de conciliación que se celebrará en el SMAC, ante la demanda por conflicto colectivo interpuesta por esta sección sindical. A las 13:30 se ha convocado  una nueva concentración ante este organismo, como señal de protesta.

Sección Sindical de CGT en Extel-A Coruña

 

post

Extel: despídennos por estar enfermxs

Se confirman nuestras sospechas, los cambios en las horas médicas y partes de reposo tienen un fin claro: obligamos a coger bajas cortas para luego echarnos a la calle.

Detrás de toda esta estrategia está Movistar, Adecco y eXTEL coordinados con la dirección de la empresa y el departamento de RRHH.

Como viene siendo habitual, los despidos por una causa u otra llegan a finales de año para cuadrar los balances de esta miserable empresa, demostrando una vez más que para esta calaña somos simples números.

Esta situación es extremadamente grave, ya que están despidiendo a compañerxs nuestrxs que han cometido el delito de estar enfermxs. Una de sus primeras víctimas tuvo la mala suerte de enfermar 5 días en septiembre y 4 en octubre, por distintas causas, hecho por el cual será despedidx.

Esta nueva medida aparte de querer aniquilarnos, provocará graves consecuencias en nuestra salud y en la de nuestras compañerxs, ya que pretenden que estemos en el centro de trabajo enfermxs.

Ante este delirio empresarial. debemos de defendernos. el 9 de diciembre todxs a la HUELGA DE 24 HORAS.

A la vista de que existe otra convocatoria para el mismo día y hora, como para la CGT lo importante es defender a nuestrxs compañerxs despedidxs, por responsabilidad, cambiamos la CONCENTRACIÓN que estaba programada ante Adecco, para el Edificio Proa a las 12:00 HORAS.

Sección Sindical da CGT en Extel da Coruña