post

Tres camas en Uroloxía do Chuac. Intolerable

A Coruña, 18 de maio de 2021

Asunto: Solicitud de supresión de la tercera cama en las habitaciones del Servicio de Urología del CHUAC.

El Servicio de Urología del CHUAC está diseñado para tener dos camas por habitación. Sin embargo, actualmente se ha añadido una tercera cama para la atención a pacientes con diversas patologías, situación que provoca riesgos laborales en el personal de planta y disminución de la calidad asistencial a lxs pacientes. Los principales riesgos que señalamos son:

1.-INCUMPLIMIENTO DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE LAS CAMAS DE INGRESO HOSPITALARIO EN  LA PLANTA DE UROLOGÍA: La distancia que existe actualmente entre cama y cama es inferior a 1,5 m, por lo cual se incumple por completo las medias de prevención del contagio del SAR-CoV-21. A los pacientes se les proporciona una mascarilla quirúrgica que debería tenerla las 24h, incluso durmiendo, pero en actividades tan elementales como comer se la tienen que sacar y en otras muchas como aplicación de tratamientos orales, en el aseo tampoco pueden estar con la mascarilla.

Esta situación comenzó al poner la tercera cama, el 18/Marzo/2021, después de dejar de ser unidad Covid por cuarta vez desde que se inició la actual pandemia.

2.-SOBRECARGA DE TRABAJO: El personal que no tiene refuerzo de plantilla aunque ha aumentado la ratio personal sanitario/paciente. El personal tiene que mover obligatoriamente el mobiliario en funciones como el aseo del paciente, administración de medicamentos, regular oxigenoterapia, dar de comer o levantar al wc o al sillón( que tienen que estar al fondo de la habitación),

También está el estado de la tercera cama que ni siquiera es eléctrica, es mecánica, con lo que sumamos más carga de trabajo, pues hay que subir cabecero y piecero a mano, colocar al paciente, etc, muchas de las veces con la cama ocupada por pacientes total o parcialmente dependientes.

Otra actividad tan aparentemente simple como el vaciado de orina de bolsa de la sonda vesical o los drenajes que están a uno u otro lado de la cama, también suponen una verdadera odisea , porque hay que adoptar la postura de cuclillas lateral por la estrechez entre cama, levantarse con el recipiente que contiene dichos fluidos, que en muchas ocasiones está en torno a 2 l y que en el caso de que el paciente o pacientes necesite terapia de suero lavador (en Urologia es muy frecuente esta técnica), la operación se realiza innumerables veces por turno.

3.- MALAS CONDICIONES DE TRABAJO = MALA ATENCIÓN AL PACIENTE: Lxs pacientes más dependientes no se pueden ni levantar al sillón porque dicho sillón no cabe al lado de su cama, donde tiene que estar para poder acceder al timbre por si necesita llamar al personal, por lo que se retrasa su recuperación.

No se puede acceder a la oxigenoterapia ni a las tomas de aspiración correctamente porque estas están detrás o por encima de camas y mesillas, con lo que en caso de urgencia: desaturación de oxígeno o atragantamiento , habría que mover el mobiliario para acceder a dichas tomas, retrasando y poniendo en grave riesgo la salud del paciente. Y en caso más graves como parada cardiorrespiratoria, no hay sitio para carro de parada y todo el personal sanitario que se precisa en esa situación crítica, lo que obliga al personal a mantener posturas incorrectas en las maniobras de atención a una PCR, como masaje cardiaco, entubación (previo retirada de cabecero de la cama), canalización de vías, colocación de SNG, monitorización, realización de EKG, etc.

Todo esto conlleva un riesgo elevado de contagio del SAR-CoV-21, tanto para el personal como para los pacientes. Además también es desencadenante de lesiones, dolores, estrés, posturas forzadas y repetitivas, etc.

Por estos motivos, la sección sincical CGT CHUAC SOLICITA:

–       Que se suprima la tercera cama en las habitaciones del Servicio de Urología y se busque otra forma de atender con calidad y prevención de riesgos laborales a lxs pacientes.

Sección Sindical da CGT no Chuac

 

post

A saúde en Atento

@s compañeir@s de CGT en Atento da Coruña veñen de facer públicos dous boletíns informativos referentes á saúde laboral.

  • O primeiro, adicado ao Día da Saúde no Traballo, sinalando os incumprimentos ao respecto da empresa.
  • O segundo trata do COVID-19, esixindo que a empresa se tome en serio a saúde d@s traballador@s .

Pódense ler ou descargar os boletíns picando nas ligazóns de embaixo.

Sección Sindical da CGT en Atento – A Coruna

 

post

Medran os casos de COVID en Correos da Coruña

Desde a CGT vemos moi preocupantemente como os casos de COVID na nosa provincia non paran de aumentar. E desde esta organización seguimos moi preocupadas pola sensación de "dallequelibras" e de "maloserá" da dirección, incumprindo os seus propios protocolos -especialmente no que se refire a distancia de seguridade-. Todo o mundo sabe que a distancia de seguridade de 1,5 metros NON se cumpre nas horas de clasificación xeral da inmensa maioría dos centros, onde a xente traballa como se nada, cóbado con cóbado, en lugares pechados e mal ventilados, a maior parte das veces coa complicidade da persoa responsable que observa sen facer nada. Todas esas persoas son hipotéticos contactos estreitos, pero Correos cruza os dedos agardando que a pura sorte, o azar -o "maloserá"- protexa a nosa saúde e a das nosas familias e fía todo erroneamente e irresponsablemente a unha única medida: a máscara, tal como se demostrou no grave caso do CTA.

Tamén nos preocupa fondamente a bochornosa falta de información que se lle está ofrecendo ao persoal. Na maioría dos centros de traballo afectados o persoal nada sabía dos positivos ou illados probables. En moitas ocasións entéranse de segundas ou cando ven o equipo a desinfectar o centro. Unha vez máis a dirección trata ao persoal como se foramos nenxs, ocultando unha información que afecta profundamente ás nosas vidas  e á nosa saúde e priorizando a producción á saúde e á seguridade. É unha vergoña e unha indignidade.

Tamén vemos retrasos inxustificados na desinfección dos centros, que moitas veces chega tarde mal e case sempre pola porte de atrás. Sobre o persoal de risco: no mes de marzo, cunha incidencia moito menor da pandemia, o persoal de risco foi enviado preventivamente a casa, ¿¿a que espera Correos para volver a levar a cabo esta medida??

Desde a CGT levamos innumerables escritos á dirección pedindo a entrega da información actualizada e completa ao persoal; propoñendo medidas como o control de temperatura no acceso; elevando 4 denuncias xa na Inspección de Traballo por incumprimento de detección de contactos estreitos e falta de distancia de seguridade…

A improvisación e a ocultación é a norma de Correos. Una ocultación e unha improvisación que están xogando coa nosa saúde de maneira grave e perigosa e esiximos á dirección de Correos que:

  • Cumpra escrupulosamente coas medidas de seguridade, especialmente a distancia interpersoal nas tarefas comúns, poñendo en marcha medidas adicionais como o control de temperatura proposto por CGT nos grandes centros.
  • Informe inmediatamente nos centros sobre calquera incidencia que poida afectar á seguridade e á saúde do persoal, incluíndo cando se íalla unha persoa por un contacto estreito.
  • Mellore a detección e sinalización de contactos estreitos nos centros, que neste momento pensamos que se está facer dunha maneira subxectiva, superficial e pouco rigorosa.
  • Mellore os prazos de desinfección dos centros.
  • Prepare inmediatamente medidas para o persoal de risco e un plan de contención ante o preocupante aumento de casos na nosa provincia, poñendo en marcha o comité COVID que xa foi esixido no mes de febreiro pola CGT.

CORREOS: XA BASTA DE XOGAR COA NOSA SAÚDE

Sección Sindical de CGT en Correos – A Coruña

 

post

Mobilizacións en Atento contra o risco -innecesario- do traballo presencial

O pasado 27 de outubro Atento obrigou a voltar ao traballo presencial a
17 persoas do servizo de atención técnica de Movistar (1002), co conseguinte risco para a saúde que isto supón nun momento no que as restriccións sanitarias van en aumento dada a evolución da pandemia. O motivo aducido por Atento é a necesidade de reforzar a formación profesional do persoal ante un suposto descenso nos resultados de producción obtidos no último mes polas 17 compañeiras e compañeiros, que ata ese momento estaban teletraballando, ao igual que a inmensa maioría das e dos compañeiros.
O comité de empresa denunciou a infame medida ante a inspección de traballo, reclamando a paralización da mesma. Mentres esperamos con impaciencia as actuacións da autoridade laboral ao respecto, a representación sindical acordou -por unanimidade- unha convocatoria de folga, que comezou o 26 de outubro cun paro de 24 horas secundado por ao redor dun 70% do persoal. Os paros laborais continúan todos os luns e venres durante dúas horas ao inicio (luns) e remate (venres) das xornadas, mentres Atento e Movistar non recúen e deixen sen efecto este despropósito.
Atento chegou a ter a todo o persoal laboral traballando a distancia. É un feito que a formación profesional que Atento considera necesaria para a mellora da calidade na atención xa se está a impartir telematicamente, como non pode ser doutro xeito. Non deixa de ser chamativo que ante unha situación similar, noutro servizo comercial de Movistar (1004) Atento actúe con maior responsabilidade e sentido común, empregando os recursos telemáticos dos que dispón para reforzar as posibles carencias formativas dos e das súas traballadoras.

Comité de Empresa de Atento-A Coruña

 

post

Buzón Rebelde 32

Publicouse o ógano de difusión da CGT da Coruña en Correos e xa vai polo número 32. Neste número o tema máis importante é o COVID-19 e a desidia de Correos para preservar a saúde dxs traballadorxs. Denúnciase o incremento de casos (13 vencellados ao CTA) e faise unha exposición pormenorizada da situación. Explícase que a máscara por si soa non é suficiente e dase conta do malestar na UR3 con folga incluída. Infórmase dos recortes enRibeira e Oleiros e se reclama respeito e a fin dos malos modos por parte das xefaturas de equipo. Denúnciase o cinismo da empresa con respecto ás distanzas de seguridade e faixe un chamamento á participación activa na prevención nos postos de traballo.

Un número moi interesante que se pode ler ou descargar picando nas ligazóns de embaixo.

Sección Sindical de CGT en Correos – A Coruña

 

post

CGT CHUAC denuncia as medidas de prevención de riscos laborais para xs traballadorxs ante a pandemia

Tras trabajar casi sin medios durante la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, y mientras hacemos frente a un peligroso aumento de contagios en el área sanitaria de A Coruña y Cee, el servicio de prevención de riesgos laborales del CHUAC desprotege a sus trabajadorxs, especialmente a los servicios menos visibles para la población.

El pasado mes de julio, la Xunta de Galicia llevaba adelante la polémica iniciativa de invertir la friolera de 5 millones de euros en unos bonos para gasto turístico del personal sanitario y sociosanitario que prestó sus servicios durante el estado de alarma. Más allá de opiniones personales, la cifra podría indicar que hay fondos suficientes para invertir en la sanidad pública, y más concretamente en el aún peligroso y no controlado SARS-CoV-2. Sin embargo, el sindicato CGT CHUAC constata que existen aún graves carencias en la prevención del contagio entre el personal del hospital, especialmente en los servicios de Cocina y Lavandería, probablemente los menos visibles para lxs pacientes ingresadxs o atendidxs y sus acompañantes.

Además de la caótica situación de los vestuarios de todo el hospital, donde no se utiliza el reglamentario sistema de doble taquilla, por lo que ropa de casa y trabajo del personal se guardan juntas intercambiando todo tipo de microorganismos, en los servicios de Cocina y Lavandería se  entrega una única mascarilla quirúrgica por trabajador/a y día, a pesar de que el tiempo máximo de vida útil en condiciones óptimas es cuatro horas. Así trabajan las siete horas de jornada laboral, de manera al final de la jornada lxs trabajadorxs están "protegidas" con unas mascarillas que han perdido capacidad de proteger a lxs demás frente al coronavirus, y peligrosamente expuestxs al autoinfectarse por el contacto constante con las propias bacterias exhaladas por su boca y narizcon  el añadido de que muchas de sus tareas no se pueden realizar manteniendo la adecuada distancia interpersonal con sus compañerxs.

En el servicio de cocina, además, lxs trabajadorxs continúan expuestos al riesgo de contagio, y por tanto, transmisión del COVID-19 por la ausencia de medidas adecuadas y guantes de protección para virus al entregar y recoger las comidas en planta y al vaciar los restos de comida de pacientes que han contraído la enfermedad.

Tras la nula respuesta ante las solicitudes remitidas al Servicio de Medicina Preventiva y Salud Laboral, CGT CHUAC ha denunciado esta situación a Inspección de Trabajo.

Si no cuidamos a lxs trabajadorxs, no podemos cuidar a la comunidad.

Sección Sindical de CGT no Chuac-A Coruña

 

post

A seguridade segue sen estar garantida en Navantia

A paralización da factoría onte demostrou o que a CGT vén mantendo dende o reinicio da actividade: A SEGURIDADE NON ESTÁ GARANTIDA.
O martes 19 pola tarde, o comité estimou que non había condicións de prevención e decidiu paralizar a actividade ó día seguinte. O mércores 20 non se traballou.
Se o martes non se daban as condicións e o mércores non se traballou, incluída a limpeza, ¿COMO É POSIBLE QUE O COMITÉ DECIDISE QUE HOXE SI HAI CONDICIÓNS PARA TRABALLAR?
Só coa acción de onte, a empresa xa accedeu a aumentar o persoal de limpeza, máis do que se conseguiu en cinco semanas de debates coa empresa no Comité de Emerxencia sobre deficiencias, propostas, medidas, etc.
Imaxinémonos o que se podería lograr se por parte do comité de empresa se elaborase un plan de acción debatido cos traballadores e con obxectivos concretos.
A CGT opúxose na permanente de onte á noite a que hoxe se retomase a actividade. A nosa proposta foi a seguinte:
1) Para que haxa o reingreso de traballadores, primeiro teñen que estar garantidas as condicións de seguridade.
2) Esas condicións pasan por facer investimentos en recursos materiais e humanos concretos, ó que Navantia se resiste.
3) Establecer un plan de loita sindical para que os traballadores/as non paguemos os pratos rotos desta crise.

A LOITA É O ÚNICO CAMIà‘O !

Sección Sindical Unitaria de CGT en Navantia-Ferrol

 

post

Primeiro a prevención, despois a produción [Navantia]

O 20 de abril, un cento de traballadores do AAOR-1 foron obrigados a empezar a traballar. Dende aquela, o número de persoas na factoría vai aumentando progresivamente, aumentando tamén os problemas de seguridade.

Ante isto, o comité de empresa transmitiulle hoxe á dirección tres cousas:

  1. A esixencia de limitar ó número de traballadores ós que entraron o venres pasado mentres non se garante o cumprimento do protocolo.
  2. A dirección debe dar unha resposta antes das 20:00 h.
  3. En caso de non aceptar a limitación, o comité impedirá mañá que se traballe.

En abril, a CGT opuxémonos ó reinicio da actividade por considerar que non se daban as condicións. A realidade confirma esa postura. Por iso, aínda que apoiamos a proposta do comité porque nos parece un paso na dirección correcta, tamén dixemos que se queda curta. Os problemas só apareceron a raíz das 200 persoas máis que entraron onte pola mañá respecto ó venres? Por suposto que non. Por iso a nosa proposta é voltar á situación anterior ó 20 de abril e garantir a adaptación das instalacións antes de chamar a traballar a ninguén.

Sabemos que hai compañeiros/as que poden dicir que están a perder moitos cartos porque levan moito tempo nun ERE. Pero non deberíamos aceptar que a presión económica nos obrigue ós traballadores a ter que traballar sen as condicións axeitadas.

Nesta situación, o deber dos sindicatos de clase é reivindicar que os beneficios amasados polas empresas durante todos estes anos sirvan agora tanto para garantir os salarios dos traballadores/as (que somos os que xeramos eses beneficios) como para tomar tódalas medidas preventivas necesarias fronte a pandemia (máis planteis de limpeza e de prevención, máis medios, máis epis de calidade…).

NIN ERTES NIN ERES!

QUE OS CAPITALISTAS PAGUEN A CRISE !

A SAÚDE NON SE VENDE, DEFÉNDESE !

Sección Sindical Unitaria de CGT en Navantia-Ferrol

 

post

CGTe CIG denuncian a Navantia na Inspección

O reinicio da actividade en Navantia comezou a segunda feira 20 de abril.

Por imperativo legal, o reinicio estivo supeditado á elaboración dun protocolo coas medidas preventivas e hixiénico- sanitarias destinadas a evitar infeccións de covid-19 dentro da factoría.

Malia o tempo transcorrido, tódolos días segue a haber incidencias, especialmente relacionadas coa hixienización das instalacións.

Noutras palabras: O PROTOCOLO NON SE ESTÁ A CUMPRIR

Malia isto, a dirección de Navantia está empeñada en aumentar o número de traballadores/as na factoría, antepoñendo as razóns produtivas á saúde dos traballadores/as.

Estamos xa na cuarta semana do proceso de reinicio. Esta situación non é aceptable.

Na xuntanza da permanente do comité de empresa celebrada o sábado pasado plantexouse que o comité denunciase a situación na Inspección de Traballo. Pero a proposta non tivo o apoio doutros sindicatos.

Por este motivo, as seccións sindicais da CIG e da CGT presentamos unha denuncia conxunta, que esperamos axude a corrixir as deficiencias que observamos acotío.

Sección Sindical Unitaria de CGT en Navantia-Ferrol