post

A publicación da CGT de Navantia xa vai polo número 11

Publicouse o número 11 da Folla da CGT editada pola Sección Sindical Unitaria de Navantia-Ferrol. O contido é o seguinte:

 • As frivolidades da dirección, condensador de fluzo incluido.
 • Racismo contra traballadorxs da Industria Auxiliar. O «efecto chamada» da noxo.
 • Saqueo na subcontratación. Carga de traballo para a empresa pública.
 • Unha «Alianza» ao servizo de intereses privados.
 • Asembleas parciais positivas.
 • Calendario de mobilizacións.

Como sempre, quen teña interés pode abrir ou descargar a Folla nas ligazóns de embaixo.

Sección Sindical Unitaria de CGT en Navantia-Ferrol

 

post

Unha nova Folla da CGT en Navantia

Publícase o número 10 da «Folla da CGT» en Navantia, contendo o seguinte:

 • Os abusos na Industria Auxiliar.
 • Novos e falaces argumentos sobre os novos ingresos, desmontados pola CGT.
 • A empresa non pode saírse coa súa na clasificación dos GP1 e GP2.

Como sempre, quen teña interés pode ler ou descargar picando las ligazóns de embaixo.

Sección Sindical Unitaria de CGT en Navantia-Ferrol

 

post

A un ano da sinatura do plan de empresa en Navantia: un plan para que?

Así como o convenio único contou cun rexeitamento total entre a plantilla non afectada pola prexubilación, o plan de empresa creou certas expectativas, xa que significaba a incorporación dun número importante de traballadores/as e a promesa de investimentos na construción dun estaleiro moderno (dique para construción, novos talleres, aplicación dos conceptos da industria 4.0, etc.). ¿Cales son os feitos un ano despois?

Un ano despois, a descomposición de Navantia agudízase perigosamente. A propaganda da empresa di que as novas incorporacións serán a panacea a tódolos problemas. Na nosa opinión, aínda que ditas entradas serán positivas, non influirán sobre o problema de fondo.

 1. O plan de empresa foi un plan da dirección no que os comités fixeron exactamente cero aportacións (agás no tocante ás condicións da prexubilación) e que non ten en conta os intereses dos traballadores que non se prexubilan.
 2. ¿Que estamos a ver neste ano? Unha ACELERACIÓN DO PROCESO DE SUBCONTRATACIÓN MASIVA que xa se viña dando, tanto na produción (baleirado dos talleres de Tubeiros e de Chapa Fina, no Elaborado abandonáronse as liñas de previas e paneis e xa só permanecen en mans de Navantia o corte e o figurado) como no deseño. Todo o discurso da empresa sobre actividades core, valor engadido, etc., etc. etc., é pura leria. Trala enxeñaría de detalle, agora estase a subcontratar gran parte da enxeñaría funcional. É dicir, A DIRECCIÓN DE NAVANTIA ESTÁ A SUBCONTRATAR AS TAREFAS DECISIVAS, INCLUÍDAS ALGUNHAS QUE SON CRÍTICAS, RELEGANDO ÓS TRABALLADORES/AS DA PRINCIPAL A TAREFAS SECUNDARIAS E DE XESTIÓN. Como comentou un compañeiro da Sala Técnica: "para Navantia, hoxe en día, un barco se reduce a unha folla Excel".
 3. O desenvolvemento do plan tamén dá pistas moi claras. Por unha banda, o 75% dos novos ingresos serán persoas con moi pouca ou ningunha experiencia, cando o que Navantia necesita son profesionais. Por outra banda, digan o que digan, o plan non prevé a transferencia de coñecementos entre os traballadores que saen e os que entran. Do contrario, se tería optado por contratos relevo ou pola incorporación dos novos traballadores antes das prexubilacións. A dirección e os sindicatos que lle fan o xogo preferiron facer táboa rasa, deixando perder gran parte do coñecemento acumulado polos traballadores que se prexubilaron.
 4. ¿En que situación se atopan os investimentos? Segundo comunicou a empresa nunha xuntanza co comité o 23 de xaneiro, en decembro deste ano empezaría a construción dun taller de bloques planos, que non estaría listo até como mínimo xaneiro de 2023, e polo tanto a primeira fragata coa que se faría o corte de chapa sería a F-112. Todo isto supoñendo que se cumpran os prazos. Do novo dique, por agora nada de nada.
 5. Que sucede cos novos ingresos? Todo o proceso está sendo tremendamente revelador para entender cales son as auténticas intencións da empresa. Por unha banda, estamos asistindo a unha cacicada épica por parte de Navantia, onde os escándalos que se veñen sucedendo non deixan lugar a dúbidas do modelo caciquil que, pola vía dos feitos consumados, aplica a empresa. Por outra banda, queda claro cristalino que o proceso está deseñado para que, na práctica, os traballadores da IA non teñan opcións (reparto 70/30, experiencia máxima de 3 anos nos júnior, esixencia de experiencia e titulación; visto o visto, a ver que sorpresas nos agardan na convocatoria dos sénior). ¿Por que non queren que a IA perda profesionais? Porque o plan é subcontratar toda a produción.

Un plan de empresa pode estar ó servizo de moitos propósitos. Pode estar ó servizo dos traballadores ou ó servizo dos empresarios da IA (e os seus cómplices necesarios dentro de Navantia). O futuro de Navantia non depende dun plan en abstracto, senón dun plan que sirva para fortalecer a empresa pública.
A idea dos que argallaron todo isto é clara: unha empresa pública que asuma os gastos fixos que implica un estaleiro (instalacións, servizos comúns, mantemento…) e que se encargue da xestión comercial, e unha subcontratación masiva do traballo que se consiga. ¿Que non hai carga de traballo? Despídese ós traballadores/as da IA, e os empresarios non teñen gastos porque o propietario do estaleiro é o Estado, que tamén é o que busca novos contratos. ¿Que hai carga de traballo? Aparecen os empresarios e se forran a costa da precariedade e a explotación dos traballadores. ¿Que esa precariedade fai difícil atopar profesionais? Pois veña a choromicar para que o Estado pague a formación, como se esta non fose coas empresas.
Non teño instalacións, non busco choio, non formo, non manteño os meus profesionais…, só aparezo para poñer o cazo cando hai negocio. Así é "empresario" calquera. A chamada "iniciativa privada" é un timo porque se apoia no saqueo sistemático de recursos públicos. Os empresarios son innecesarios porque non xogan ningún papel na produción. Son meros explotadores de man de obra, son uns PARASITOS SOCIAIS.
Os feitos son teimudos: non hai razón para pensar que este plan de empresa servirá para mellorar Navantia como empresa pública. Todo o contrario: é unha continuación do desmantelamento posto en marcha cos plans de 1999 e 2005.
Navantia xa non pode construír un buque por si soa e, polo camiño que leva a Sala Técnica, queda moi pouco para que tampouco poida deseñalo. A subcontratación é o problema de futuro máis grave que afronta Navantia. Hai que pedirlle ó novo goberno que adopte medidas de inmediato para corrixir este rumbo.
É NECESARIO QUE, Á REIVINDICACIÓN DE CARGA DE TRABALLO, LLE
SUMEMOS:
1) A DENUNCIA DE TODO O PROCESO DE PRIVATIZACIÓN INDIRECTA A
TRAVÉS DA SUBCONTRATACIÓN.
2) A REIVINDICACIÓN DE QUE NAVANTIA CONTRATE DIRECTAMENTE,
MEDIANTE CONVOCATORIA PÚBLICA E CON TÓDALAS GARANTÍAS, OS
PROFESIONAIS QUE NECESITA PARA FACERSE CARGO TANTO DA
XESTIÓN COMO DO DESEà‘O E A CONSTRUCIÓN DOS BARCOS.

Como calquera outro sindicato, a CGT pode trabucarse. Pero nunha cousa non imos trabucarnos: o lado da barricada no que estamos. Nin por acción nin por omisión seremos cómplices dos que están a desmantelar unha empresa pública a costa de milleiros de traballadores e en beneficio de intereses privados espurios.

Sección Sindical Unitaria da CGT en Navantia-Ferrol

 

post

Nada novo baixo o sol en Extel

Tras la reunión mantenida con la nueva dirección de eXTEL, nos han quedado claras dos cosas: la estructura jerárquica, en palabras de la nueva dirección ‘mandos», y que sus resultados son lo más importante. Tanto es así, que en ocasiones hemos tenido la sensación de estar en un consejo de accionistas,n o en una reunión donde los derechos y las condiciones laborales de las personas deberían ser lo primero.

DESPIDOS art.52.d: La CGT ha solicitado la readmisíón de las compañeras injustamente despedidas pero eXTEL se ha negado en rotundo. Ni siquiera han sido capaces de comprometerse en esta reunión a no volver a aplicalo, aplazan su respuesta a la próxima semana.

HORAS MÉDICAS/PARTES REPOSO. El próximo 18 de febrero en la Audiencia Nacional está señalado el juicio por el conflicto colectivo estatal interpuesto por la CGT, debido a que los cambios de criterios en relación a las horas médicas y partes de reposo afectan a varios centros. En vista de esto, la empresa ha mostrado su voluntad de alcanzar un acuerdo previo, por ello la semana que viene hará una propuesta que será comunicada en todas las plataformas. Desde la CGT exigimos que se mantengan las mismas condiciones que veníamos disfrutando desde hace muchos años. Bastante miserable es nuestro convenio como para que nos limiten el ejercicio de nuestros derechos.

«ABSENTISMO». Han facilitado unos porcentajes de un supuesto «absentismo» que todavía no han explicado cómo lo calculan. Como es habitual en eXTEL, sus «cuentas» sólo sirven para señalarnos, pero no son capaces de asumir que en gran medida nuestra salud se ve afectada por el nivel de presión y por las condiciones en las que trabajamos. Nuestra postura es clara: no admitiremos la criminalización de las personas que por razones de salud o por el uso de sus permisos, no puedan acudir a su puesto de trabajo. Rechazamos todas las campañas, «premios» y demás ocurrencias encaminadas a la renuncia de derechos. Lo que les debería de preocupar es mejorar de manera inmediata nuestras condiciones laborales y el estado de las instalaciones.

FORMACIÓN/PRESIÓN. Sobre este punto, nada nuevo en el horizonte, todo promesas pero por lo de ahora lo único que hemos notado es el aumento del nivel de acoso y exigencia. Han recuperado prácticas intimidatorias del pasado, como son las auditorias en los puestos con cascos dobles, algo que consideramos intolerable, por ello hemos exigido su cese inmediato. También vernos que quieren que atendamos más llamadas, como si fuésemos máquinas.

CONCILIACIÓN. Parece que eXTEL no tiene pensado implantar ninguna mejora real y efectiva que permita conciliar la vida personal y laboral, sino obligarnos a acudir a los juzgados.

INSTALACIONES. Hemos planteado que de manera urgente se deben de mejorar las condiciones del centro de trabajo, tanto a nivel de limpieza, aumentando el número de horas destinadas a la misma, como la sustitución de equipos informáticos y material de trabajo del todo obsoleto. En este punto han anunciado que se realizarán «mejoras», pero sin concretar cuándo. Les hemos solicitado una planificación de las mismas, a lo cual se han comprometido. Todxs sabemos que es imposible trabajar en unas salas con grandes desajustes de temperatura, niveles de ruido ensordecedor y un largo etcétera de penalidades.

Por último,en relación a los planes que tenía Adecco, como el Plan Familia, han manifestado que la próxima semana mantendrán una reunión sobre este asunto y que informarán al respecto.

El martes de la semana que viene se ha fijado una nueva reunión para tratar ternas como las vacaciones, los sistemas de incentivos y todo aquello que esté relacionado con los servicios, sobre lo que os informaremos.

Sección Sindical de CGT en Extel

 

post

Folla nº 9 de CGT-Navantia

Acaba de saír o número 9 a Folla da CGT de Navantia-Ferrol. O contido, sempre interesate, deste número é:

 • A problemática dos novos ingresos
 • Esixencia de Asemblea Xeral
 • Utilización das horas sindicais de xaneiro
 • Recuperación de caldereiría
 • Reclasificación de técnicos superiores
 • Oferta noxenta en Emergya
 • Mobilizacións propostas por CGT rexeitadas

Se tedes interés podedes descartar ou ver a Folla picando máis embaixo.

Sección Sindical Unitaria de CGT en Navantia-Ferrol

 

post

Ante a situación dos novos ingresos en Navantia

O que está a pasar cos novos ingresos non hai por onde collelo. As eivas son de todo tipo, dende cuestións de fondo até detalles. As principais son estas:

 1. Tódolos contratos serán eventuais.
 2. Titulados universitarios: As probas son totalmente subxectivas (dinámica de grupo e entrevista persoal). Non hai ningunha proba obxectiva.
 3. Operarios e empregados: Os acordos da Comisión central de Emprego recollen (acta do 30 de abril, páx. 3) que poderán presentarse titulados de FP ou persoas con experiencia profesional. Os acordos de Ferrol violan isto e esixen titulación e experiencia. Se a isto lle sumamos que para a maioría das prazas se veta a quen teña máis de 3 anos de experiencia, está claro que se quixeron limitar severamente as posibilidades dos traballadores da Industria Auxiliar.
 4. Nivel de exclusión intolerable: Tanto polo recollido no punto anterior como polos problemas da aplicación informática (que permitía inscribirse en varias especialidades) e por non haber período de subsanación de erros.
 5. Unilateralidade e ocultismo por parte de Navantia: Negativa inicial a publicar as listas de non admitidos en operarios e empregados júnior; posteriormente, información abstracta sobre o motivo da non admisión. Esixencia dunha cláusula de confidencialidade como condición para entregarlle ó comité as listas cos nomes e apelidos completos (Cartagena publícaas en Internet). Negativa a comunicar os criterios de análise das reclamacións presentadas. Negativa a publicar as listas das prazas de universitarios júnior e,por tanto,inexistencia de periodo de reclamacións. A CGT denunciou á empresa pola cláusula de confidencialidade. Estudados os outros aspectos pola nosa asesoría xurídica, opina que só caben recursos individuais das persoas afectadas.
 6. Subcontratación do proceso: Ademais do feíto en si, a empresa elixida ten serios problemas para realizar o seu labor.
 7. Navantia pretende que sirva o chamado meeting day da primavera.

Por se todo isto non fose dabondo,hai que sumar outras dúas cousas:

a) Os comités das factorías non pintan nada nas chamadas prazas corporativas.

b) Está habendo contratacións a dedo, tanto TS (cousa, por desgraza, habitual) como non TS,o que representa un grave retroceso na limpeza das contratacións. O artigo 27 do convenio di: «Na Comisión Central de Emprego desenvolverase un Plan de Emprego no que se definirán os criterios de incorporación e modalidades de contratación das entradas que se produzan en plantilla durante a vixencia do presente convenio». Por tanto, OS CONTRATOS A DEDO VIOLAN O CONVENIO porque non cumpren os criterios establecidos. Se CCOO quere demostrar que as criticas lanzadas o 13 de xaneiro contra a empresa por estas contratacións son honestas, e non unha operación cosmética (os contratados a dedo xa estaban dentro) para rebaixar o gran malestar dos seus afiliados, debería apoiar que se tomen medidas legais contra a violación do convenio.

Para a CGT, as bases das convocatorias deben ser outras:

 • Convocatoria pública de tódalas prazas; o comité de empresa debe impugnar xudicialmente os ingresos que non cumpran este requisito e esixir ó novo goberno que lles poña fin e sume esas prazas ás convocatorias regradas. Contratos fixos, como CCOO e UGT dixeron que serían cando pediron o si ó convenio.
 • Probas obxectivas en tódotos casos. Non á entrevista persoal, vía para os enchufes.
 • Posibilidade de optar ás prazas por titulación ou experiencia profesional.
 • Simplificación do proceso eliminando o límite máximo de 3 anos de experiencia, que ademais é de dubidosa legalidade, por discriminatorio. A CGT non tiña aínda asesoría xurídica en Ferrotterra cando a empresa e o anterior comité asinaron a convocatoria de 2019, pero xa anunciamos que impugnaremos xudicialmente calquera nova convocatoria que conteña esta limitación (e non impugnamos a de 2019 porque a nosa asesoría opina que a estas alturas xa non podemos).
 • Axilización do proceso pedindo, como ocorre nalgunhas oposicións, a demostración do cumprimento dos requisitos só ás persoas que aproben o primeiro exame; en caso de que algunha non os cumprise,quedaría excluida e correría a lísta. Aínda que isto provocase un aumento do número de persoas que se examinan, sería preferible ó enguedello e o atasco que estamos a ver.
 • Convocatoria de prazas por protesións,non por ese invento da «especialidade».
 • Publicación de listas de admitidos e non admitidos, e período de subsanación de erros en tódolos casos.
 • Artellar medidas para que se coñeza de inmediato se unha solicitude está ben cumprimentada, ben sexa por poder entregarse en persoa ou porque a aplicación informática funcione. É inaceptable que 942 persoas tosen excluídas por taita de documentación e que ademais tarden case tres meses en enterarse, non se lles díga que documentos lles faltan e non teñan posibilidade de aportalos.
 • Realización do proceso por persoal de Navantia. Participación sindical.

Dada a situación dos novos ingresos,caben dúas opcións: 1) parchear e seguir; ou 2) reiniciar o proceso. Para a CGT, o cúmulo de defectos e/ou irregularidades desta convocatoria é inaceptable, razón pota cal debe REINICIARSE SOBRE UNHAS NOVAS BASES QUE GARANTAN A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, A OBXECTIVIDADE E A TRANSPARENCIA. Ademais,esas novas bases deben recoller tódolos aspectos porque se estamos neste punto tamén é por asinar deixando cousas sen definir. En calquera caso, A PRINCIPAL RESPONSABILIDADE É DA DIRECCIÓN DE NAVANTIA, POLO QUE DEBEN RODAR AS CABEZAS DOS QUE ESTÁN A ARGALLAR ESTA DESFEITA.

E non esquezamos que O QUE SE  NEGOCIA NAS CINCO COMISIÓNS SON MATERIAS  DE CONVENIO  E, POR TANTO,O  COMITÉ Â ESTÁ  OBRIGADO TANTO A INFORMAR ÓS TRABALLADORES SOBRE AS NEGOCIACIÓNS COMO A SOMETER A  UNHA ASEMBLEA XERAL A  DECISIÓN DE ASINAR OU NON.

Sección Sindical Unitaria da CGT en Navantia-Ferrol