post

Unha nova Folla en Navantia

O número 45 da Folla da CGT foi publicado pola Sección Sindical Unitaria. Este número ten o seguinte contido:

 • 25-N: Día Internacional contra as violentas machistas
 • Confluír cxs traballadorxs. CCOO e UGT conflúen coas empresas, pero fuxen de confluír coa súa clase.
 • Comparanza entre as convocatorias da SEPI e as de Navantia. nepotismo e arbitrariedade.
 • Calendario laboral 2021. Os excesos de xornada.
 • Encadramento salarial GP1 e GP2, bloqueado. Fai falla unha asemblea cos afectados.

As persoas interesadas poden ler ou descargar este número premendo nas ligazóns de embaixo.

Sección Sindical Unitaria da CGT en Navantia

 

post

Paros parciais en Teleperformance – A Coruña

Teleperformance, en Agrela, é unha empresa de Contact Center, que ocupa a máis de 800 empregadxs en A Coruña, dando servizo a grandes multinacionais tanto de telecomunicacións, enerxéticas e outros sectores. Segundo indica na súa páxina web, forma parte do 20% de empresas que están contratando durante a crise sanitaria.

O Comité de empresa de Teleperformance Coruña (CCOO, CIG, UGT e CGT) denuncia que a empresa continúa aproveitando a crise sanitaria do Covid-19 para explotar e sancionar xs traballadorxs en pleno estado de alarma.

Ante esta situación decidiu convocar PAROS PARCIÁIS o próximo día 30 de NOVEMBRO de 11:00 a 13:00 e de 18:00 a 20:00 horas, acompañados dunha CONCENTRACIÓN de traballadorxs frente á empresa de 11:30 a 12:00 horas.

O OBXECTIVO dos paros parciáis consiste en que a empresa se aveña a:

Retirada das sancións de suspensión de emprego e soldo de 30 días na campaña de Orange que afectan a 5 persoas e se facilite ó persoal unha formación axeitada en todos os ámbitos.

Cese de descontos en nómina por incidencias técnicas responsabilidade de Teleperformance e tamén das presións xs traballadorxs para que recuperen ditos tempos, tal como se lles requiriu por parte da Inspección de Traballo e cuxo requerimento ignoran.

Que a empresa facilite un teléfono móbil e a correspondente líña se quere que o persoal empregue o móbil para traballar, ademáis de facilitar os equipos necesarios para teletraballar.

Que a empresa garanta o dereito á desconexión dixital do persoal como establece a lei, de forma que o persoal traballe só durante a súa xornada laboral.

A convocatoria de folga prodúcese como consecuencia de ter resultado infructuosas as xestións realizadas coa dirección, para acadar un acordo en torno ós temas que motivan as accións a levar a cabo. A día de hoxe a empresa non manifestou a súa intención de falar co Comité.

Comité de Empresa de Teleperformance – A Coruña

 

post

Folga en Atento Coruña

Dende o mes pasado, a empresa decidiu castigar a algúns traballadores e traballadoras do SST polos datos de satisfacción que, como sabemos, case nunca son responsabilidade nosa, xa que os clientes responden ás enquisas de satisfacción avaliando negativamente a Movistar, non ás persoas que atendemos as súas chamadas. Dende entón, convocamos paros laborais os luns e venres xunto cunha folga de 24 horas. A empresa deu a calada como resposta e tamén notificou a máis compañerias e compañeiros a volta ó traballo presencial, argumentando tamén datos de mala calidade..

Entendemos que a empresa non vai parar este disparate e está disposta a expoñer a nosa saúde facéndonos volver á plataforma, con todo o que iso implica (reutilización do transporte público, coincidencia nas zonas comúns, ademáis de traballar todo o día con máscara posta). Para o Comité (do que forma parte a CGT) (e en xeral para quen teña dous dedos de fronte), calquera seguimento que se faga na plataforma pódese levar a cabo en modo «on line» porque xa o están a facer noutros servizos, polo que NINGÚN DATO XUSTIFICA que a empresa expoña a nosa saúde.

É hora de ser máis contundentes, de mostrar a Atento que, aínda que estamos na casa, non imos tragar con malas decisións que non están xustificadas. Porque se non detemos estas accións, empregarán o TELETRABALLO como moeda de cambio para os seus intereses, en vez de usalo para protexer a saúde do seu persoal como tantas outras empresas nestes tempos de pandemia.

Polo tanto, convocamos un día completo de folga para o LUNS 7 DE DECEMBRO. Día no que pararemos as 24 horas para dicir que

 • queremos seguir protexendo a nosa saúde e a do noso entorno familiar
 • queremos que as e os compañeiros castigados sexan devoltos ás súas casas
 • xa houbo un caso positivo na plataforma e enviaron persoas á corentena preventiva e ISTO PODÍA EVITARSE

IMPORTANTE: Ademáis da xornada de 24 horas do LUNS 7 de decembro, continuaremos cos paros, pero SÓ os VENRES, é dicir, suspéndense os paros dos luns dende xa, peromantemos OS DOS VENRES, 2 HORAS Ó FINAL DAS NOSAS XORNADAS LABORAIS)

Comité de Empresa de Atento – A Coruña

 

post

Atento reincide no menosprezo á saúde dxs traballadorxs

La semana pasada recibimos (al igual que en otras provincias)  un correo de la gerencia de RR.HH. Dice así:

A partir de la semana que viene se abre el plazo de solicitud de sillas ,que durará una semana (del 23 al 29 de noviembre), las solicitudes se gestionarán a través de los coordinadores/supervisores que facilitan el listado a los jefes de centro para organizar la entrega. En este caso para el centro de Coruña hay disponibles 59 sillas.

Las mismas se podrán Ir a recoger (por los trabajadores} en los propios centros una semana después. es decir. a partir del próximo 30 de Noviembre. En función del número de solicitud con la finalidad de garantizar las medidas de seguridad el JdC asignará un tramo horario para dicha recogida.

En caso de que existan más solicitudes de sillas que disponibilidad de las mismas, se realizará el mismo día 30. un sorteo entre todos los solicitantes y se informará de las fechas de recogida.

Aquellos trabajadores que ya hubieran solicitado las sillas y que se les haya denegado, deberán volver a cursar la solicitud.

Pues bien: desde la CGT os recordamos que las empresas están obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario (disposición transitoria tercera del el RO 28/2020). Por lo tanto, nuestro acceso a dicho material no puede,en ningún caso, verse restringido ni por fechas ni por unidades disponibles.

Por ello os informamos de la posibilidad de solicitar  cualquier material que necesitéis y en el momento en que lo necesitéis.

Dicho esto, nos parece una desfachatez el trato impropio con el que pretenden despachamos, tómbola de sillas incluida, ante cualquier necesidad que tengamos para trabajar con seguridad y salud. Otra vez lo más grave, temerario y  reincidente: el menosprecio a nuestra salud, aprovechando la manga anchísima que gobierno y administraciones le permiten con una normativa de prevención de riesgos inoperante, particularmente en lo que a la pandemia se refiere.

¿HASTA CUÁNDO VAMOS A CONSENTIRLO?

CON NUESTRA SALUD (Y NUESTRA  INTELIGENCIA) NO SE JUEGA.

APOYA LOS PAROS DEL COMITÉ DE EMPRESA.

DEFENDÁMONOS ANTE SUS TROPELÍAS

Sección Sindical de CGT en Atento-A Coruña

 

post

Continúan as mobilizacións en Atento Coruña

SEGUIMOS ESIXINDO VOLVER A TRABALLAR NA CASA COMO MAIOR GARANTÍA PARA A NOSA SAÚDE

            A mediados do pasado mes de outubro Atento decidiu obrigar a traballar presencialmente a 17 compañeiras e compañeiros. Para o comité de empresa esta decisión é un grave incumprimento da obriga de Atento de garantir a saúde dos e das traballadoras; poñendo en risco ademais a das nosas familias de maneira innecesaria, posto que o traballo pode realizarse telematicamente dende os nosos domicilios (como ven sendo habitual dende pouco despois da declaración do estado de alarma pola pandemia).

Recentemente a empresa decidiu reincidir –teimuda- comunicando a máis traballadoras a súa volta obrigada ao traballo presencial, malia que días atrás se confirmara un caso de positivo por covid no centro de traballo. Atento xustifica novamente esta infame medida nuns supostos malos resultados (arbitrarios e modificados ao antollo dos seus intereses) dos que responsabiliza sen recato ás persoas afectadas.

Para este comité tanto Atento como o seu cliente Movistar priorizan os seus beneficios por riba do benestar de quen os xeneramos. Seguiremos esixindo o teletraballo como o medio máis eficaz e seguro de preservar a nosa saúde en tempos de pandemia. Non descartamos intensificar as mobilizacións na procura de que Atento recapacite e non nos expoña gratuitamente a riscos innecesarios para a saúde.

Comité de Empresa de Atento – A Coruña

 

post

Xa temos outra Folla da CGT en Navantia

Trátase do número 43 da nosa publiciación e contén o seguinte:

 • Sobre a guía da empresa e o COVID
 • Denuncias en Inspección de Traballo
 • A tomadura de pelo do permiso retribuído recuperable
 • Queremos luz e taquígrafos coas actas das reunións empresa-intercentros
 • Última hora sobre os novos ingresos
 • Non hai cartos para o dique cuberto

Quen teña interés pode ler ou descargar a Folla picando nas ligazóns ao pe desta entrada.

Sección Sindical Unitaria da CGT en Navantia-Ferrol

 

post

Prazas de Navantia: isto xa alcanza niveis surrealistas

As listas provisorias do exame teórico-práctico de 3 especialidades (Asistencia á dirección, Bacharelato e Mecatrónica) da convocatoria de prazas de operarios e empregados júnior 2019 de Navantia seguen pendentes de publicación.

O motivo é a intención da empresa de excluír a 4 aprobados destas tres especialidades. A xustificación de Navantia é que un psicólogo que os entrevistou por Skype así o recomenda.

Por que o psicólogo non considera aptas a esas persoas? Non se dan explicacións concretas. Alúdese simplemente a unha serie de posibles causas xenéricas como, por exemplo, a inmadureza persoal. Ou sexa, Navantia convoca prazas júnior ás que te podes presentar con 18 anos… e despois pode que non che dea a praza alegando que es inmaduro!!! Isto é surrealista. 

A actuación de Navantia en todo este proceso é impresentable. Está MALTRATANDO ós aspirantes, que nin se merecen nin teñen por que aturar as arbitrariedades e a falta de transparencia de Navantia, que aínda por riba é unha empresa pública, malia que non o pareza vendo como actúa a xefatura de RRHH. O último (que non derradeiro, por desgraza) exemplo témolo nas listas provisorias das 6 especialidades que si se publicaron: sen nota do exame (que determina o obter praza ou non) e desordenadas, de forma que un aspirante non puido saber cal era a súa situación relativa na lista, a canto estaba da derradeira persoa que obtiña praza, etc., informacións fundamentais de cara a unha posible reclamación.

Esta mañá houbo unha reunión coa dirección de RRHH de Navantia. A postura sindical maioritaria é que, sen unha explicación que o xustifique, non se admitirá as exclusións. Para a CGT é insuficiente: non imos admitir a exclusión de ninguén porque unha entrevista persoal é un método de selección SUBXECTIVO.

Isto non pasaría se CCOO, MAS e UGT, que constitúen a maioría sindical do comité de empresa, defendesen uns procesos de selección baseados exclusivamente en probas obxectivas e nos principios de igualdade, mérito e capacidade.

E tampouco pasaría se a maioría sindical non lle permitise a Navantia andar cambiando as regras do xogo á súa comenencia, como pasou neste caso: a entrevista non aparece nas bases da convocatoria e, por tanto, significa violalas.

Esiximos a publicación inmediata das listas provisorias sen exclusións e a continuación do proceso, a fin de que poida producirse canto antes o ingreso dos novos compañeiros e compañeiras.

Sección Sindical Unitaria de CGT-Navantia

 

post

Paros en Teleperformance-A Coruña

El Comité de empresa de Teleperformance da Coruña, do que forma parte a CGT, denuncia que la empresa contiinua aprovechando la crisis sanitaria del Covid-19 para explotar y sancionar a sus trabajadorxs en pleno estado de alarma.

Ante esta situación el CE ha decidido convocar PAROS PARCIALES:

30 de NOVIEMBRE

de 11:00 a 13:00  y  de  18:00 a 20:00

El  OBJETIVO de los paros parciales consiste en que la empresa se avenga a:

1.-La retirada de las sanciones de suspensión y empleo y sueldo de 30 días en la campaña de Orange que afectan a 5 personas y se facilite al personal una formación adecuada en todos los ámbitos.

2.-Cese de descuentos en  nómina  por  incidencias  técnicas  responsabilidad de Teleperformance y también de las presiones a los trabajadores/as para que recuperen dichos tiempos, tal como se les ha requerido por parte de la Inspección de Trabajo y cuyo requerimiento ignoran.

3.-Que la empresa facilite un teléfono móvil y la correspondiente línea si quiere que el personal utilice el móvil para trabajar, además de facilitar los equipos necesarios para teletrabajar.

4.-Que la empresa  garantice el derecho  a desconexión  digital  del  personal  como  establece la ley, de forma que e 1 persona l trabaje solo durante su jornada laboral.

La convocatoria de huelga se produce como consecuencia de haber resultado infructuosa las gestiones realizadas con la dirección, para alcanzar un acuerdo en tono a los temas que motivan las acciones a llevar a cabo.

DESDE EL COMITÉ DE EMPRESA CONTINUAREMOS CON TODAS LAS ACCIONES LEGALES NECESARIAS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE TODXS LXS TRABAJADORXS.

 

post

41ª Folla da CGT en Navantia

Acaba de saír publicada a Folla da CGT número 41, que ten o seguinte contido:

 • Concentración ante o aumento dos casos de COVID-19
 • O caso do positivo en IPA
 • Reclámase investimento en ventilación
 • Subcontratación da subcontratación de Navantia en materia sanitaria
 • O circo das entrevistas para as prazas de operarios júnior
 • A cuestión do permiso retibuido recuperable
 • A mentira dos contratos TS Junior
 • Horas sindicais gastadas en outubro

Quen teña interés pode ler ou descargar a Folla nas ligazóns de embaixo.

Sección Sindical Unitaria da CGT en Navantia-Ferrol

 

post

Medran os casos de COVID en Correos da Coruña

Desde a CGT vemos moi preocupantemente como os casos de COVID na nosa provincia non paran de aumentar. E desde esta organización seguimos moi preocupadas pola sensación de “dallequelibras” e de “maloserá” da dirección, incumprindo os seus propios protocolos -especialmente no que se refire a distancia de seguridade-. Todo o mundo sabe que a distancia de seguridade de 1,5 metros NON se cumpre nas horas de clasificación xeral da inmensa maioría dos centros, onde a xente traballa como se nada, cóbado con cóbado, en lugares pechados e mal ventilados, a maior parte das veces coa complicidade da persoa responsable que observa sen facer nada. Todas esas persoas son hipotéticos contactos estreitos, pero Correos cruza os dedos agardando que a pura sorte, o azar -o “maloserá”- protexa a nosa saúde e a das nosas familias e fía todo erroneamente e irresponsablemente a unha única medida: a máscara, tal como se demostrou no grave caso do CTA.

Tamén nos preocupa fondamente a bochornosa falta de información que se lle está ofrecendo ao persoal. Na maioría dos centros de traballo afectados o persoal nada sabía dos positivos ou illados probables. En moitas ocasións entéranse de segundas ou cando ven o equipo a desinfectar o centro. Unha vez máis a dirección trata ao persoal como se foramos nenxs, ocultando unha información que afecta profundamente ás nosas vidas  e á nosa saúde e priorizando a producción á saúde e á seguridade. É unha vergoña e unha indignidade.

Tamén vemos retrasos inxustificados na desinfección dos centros, que moitas veces chega tarde mal e case sempre pola porte de atrás. Sobre o persoal de risco: no mes de marzo, cunha incidencia moito menor da pandemia, o persoal de risco foi enviado preventivamente a casa, ¿¿a que espera Correos para volver a levar a cabo esta medida??

Desde a CGT levamos innumerables escritos á dirección pedindo a entrega da información actualizada e completa ao persoal; propoñendo medidas como o control de temperatura no acceso; elevando 4 denuncias xa na Inspección de Traballo por incumprimento de detección de contactos estreitos e falta de distancia de seguridade…

A improvisación e a ocultación é a norma de Correos. Una ocultación e unha improvisación que están xogando coa nosa saúde de maneira grave e perigosa e esiximos á dirección de Correos que:

 • Cumpra escrupulosamente coas medidas de seguridade, especialmente a distancia interpersoal nas tarefas comúns, poñendo en marcha medidas adicionais como o control de temperatura proposto por CGT nos grandes centros.
 • Informe inmediatamente nos centros sobre calquera incidencia que poida afectar á seguridade e á saúde do persoal, incluíndo cando se íalla unha persoa por un contacto estreito.
 • Mellore a detección e sinalización de contactos estreitos nos centros, que neste momento pensamos que se está facer dunha maneira subxectiva, superficial e pouco rigorosa.
 • Mellore os prazos de desinfección dos centros.
 • Prepare inmediatamente medidas para o persoal de risco e un plan de contención ante o preocupante aumento de casos na nosa provincia, poñendo en marcha o comité COVID que xa foi esixido no mes de febreiro pola CGT.

CORREOS: XA BASTA DE XOGAR COA NOSA SAÚDE

Sección Sindical de CGT en Correos – A Coruña