post

Navantia Ferrol: non aos despedimentos na industria auxiliar

O vindeiro luns, os traballadores de dúas compañías (Indasa e a UTE Tecman-Rayma) comezan unha folga indefinida. Motivo: a comunicación de 6 despedimentos en Indasa e o despedimento de 9 traballadores da UTE (sen o aviso previo que marca a lei, ademais). Lamentablemente non son os únicos (por exemplo, Maessa despediu eventuais en masa durante o verán). De feito, xa se nota a baixada de traballadores subcontratados dentro da factoría.

Estes despedimentos están aínda menos xustificados porque son traballadores de mantemento, tarefa que hai que realizar sempre, haxa máis ou menos carga de traballo. Ademais, no caso da UTE, a plantilla é a mesma que coa anterior adxudicataria, que se fixera co contrato nun período de subactividade. Por tanto, a diminución da carga de traballo non pode ser escusa agora para recortar plantilla.

A verdadeira razón dos despedimentos é que o 1 de outubro se renova a adxudicación dos contratos de mantemento e tanto os empresarios das compañías como a dirección de Navantia, que son unlla e carne, queren aproveitar para rebaixar as condicións laborais. De feito, onte mesmo houbona factoría de San Fernando unha mobilización conxunta dos traballadores de Ditecsa e de Acciona. Ditecsa é a adxudicataria alí do mantemento e se mobilizan precisamente pola ameaza de deterioro das súas condicións laborais da man da renovación da adxudicación. E as traballadoras de Acciona levan dende antes do verán mobilizándose contra a aplicac ión de convenios distintos dependendo do tipo de contrato (fixo ou eventual), situación iniciada a raíz da última adxudicación do contrato de limpeza. ¿Tamén nos van dicir que o problema en San Fernando é a diminución da carga de traballo? Ademais, se non hai carga de traballo, que a busquen. Neste senso, debería haber moita máis iniciativa sindical para reivindicala.

O último convenio provincial do Metal da Coruña conquistou o dereito de subrogación para os traballadores de mantemento nas empresas públicas. O que pretenden agora os empresarios da IA e a dirección de Navantia con estes despedimentos é anular na práctica ese dereito. É un ataque grave contra o movemento obreiro. Non poden saírse coa súa.

A CGT ESIXE A INMEDIATA READMISIÓN DE TÓDOLOS DESPEDIDOS E FAI UN CHAMAMENTO Á SOLIDARIEDADE. Unha solidariedade que nonpode ser espiritual, senón concreta, dando pasos de cara a mobilizarnos todos xuntos para lograr este obxectivo.

Neste senso, o feito de que na baía de Cádiz haxa exactamente o mesmo problema de fondo (aínda que non en forma de despedimentos) debe servir para impulsar a mobilización conxunta tamén entre as dúas áreas xeográficas, fronte a unhas empresas insaciables que buscan degradar as condicións laborais de tódolos traballadores (tamén os da principal, como demostrou o convenio único).

Sección Sindical Unitaria da CGT en Navantia-Ferrol

 

post

[Ferrol] O modelo de empresa Emafesa

A todxs lxs compañerxs administrativxs, os puede resultar reiterativo, pero observamos que para gran parte de la plantilla, es necesario informar, o matizar cuestiones con respecto al modelo de empresa de emafesa por la importancia que tiene para nuestras condiciones de trabajo.

El modelo de sociedad mercantil en el ámbito de las administraciones públicas, esta definido, primeramente en la ley 40/2015 de Regímen Jurídico del Sector Público en su Capítulo V De las sociedades mercantiles estatales, artículos del 111 al 117, de los cueles resaltamos lo siguiente:

Art.111- Definición.                                      (AQUI ESTAMOS)

 1. Se entiende por sociedad mercantil estatal aquella sociedad mercantil sobre la que se ejerce control estatal:

a) Bien porque la participación directa, en su capital social de la Administración General del Estado o alguna de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el artículo 84, integran el sector público institucional estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior al 50 por 100.

La Administración General del Estado y las entidades integrantes del sector público institucional, en cuanto titulares del capital social de las sociedades mercantiles estatales, perseguirán la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestión de dichas sociedadesmercantiles, para lo cual promoverán las buenas prácticas y códigos de conducta adecuados a la naturaleza de cada entidad. Todo ello sin perjuicio de la supervisión general queejercerá el accionista sobre el funcionamiento de la sociedad mercantil estatal, conforme prevé la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Artículo 113. Régimen jurídico (AQUÍ ESTÁ)

Artículo 114. Creación y extinción. (DE LECTURA RECOMENDADA)

Artículo 115. Régimen de responsabilidad aplicable a los miembros de los consejos de administración de las sociedades mercantiles estatales designados por la Administración General del Estado.

Artículo 116. Tutela.                                     (DE LECTURA RECOMENDADA)

Artículo 117. Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y de personal.

 • 4. El personal de las sociedades mercantiles estatales, incluido el que tenga condición de directivo, se regirá por el Derecho laboral, así como por las normas que le sean de aplicación en función de su adscripción al sector público estatal, incluyendo siempre entre las mismas la normativa presupuestaria, especialmente lo que se establezca en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

CONSEGUIDA LA HOMOLOGACIÓN DE JORNADA, NOS QUEDA EL RESTO POR CONSEGUIR

Sección Sindical de CGT en Emafesa

 

post

Extel-A Coruña: a loita serve

La empresa ha cedido ante la convocatoria de huelga de la CGT

En el día de hoy eXTEL ha contactado con esta sección sindical y se ha comprometido  por  escrito  a  que  EN  NINGÚN CASO SEREMOS GRABADXS DENTRO DE LAS SALAS DE TRABAJO, MIENTRAS DESEMPEÑAMOS NUESTRA ACTIVIDAD LABORAL, ni existirán cámaras para controlar quien accede a la sala del Comité de Empresa tal y como pretendían.

Con esta victoria queda de manifiesto que la lucha sirve, la movilización obrera es el único camino para defender nuestros derechos y nuestra dignidad.

Ya que EXTEL da marcha atrás en sus planes de vigilancia y control carcelario, desde la CGT DESCONCONVOCAMOS LA HUELGA DE 24 HORAS PREVISTA PARA EL LUNES 16 DE SEPTIEMBRE.

Seguiremos atentxs de que el nuevo sistema de seguridad no vulnere nuestro derecho al honor y la intimidad.

CONTRA SU PODER Y SU CONTROL, NUESTRA REBELDÍA

Sección Sindical de CGT en Extel-A Coruña

 

post

Sindicatos, S.A. no Santander [A Coruña]

Despois da catástrofe que supuxo a sinatura do acordo dun novo ERE no Banco Santander, que afonda na destrución de emprego nun sector moi mermado no número de traballadores nos últimos anos e que atinxe dun xeito especialmente dramático ós menores de 50 anos, na última reunión do Comité de Empresa da Coruña, vivimos un novo episodio esperpéntico pola banda dos sindicatos “palmeiros”, máis preocupados por defender os intereses da empresa que os da clase traballadora.

Dende a CGT e a CIG, tentouse por tódolos xeitos legais e negociadores posibles para que nunca se tivese chegado a esta situación. Sempre acudimos ás diferentes reunións con propostas ben elaboradas e realistas que permitisen afrontar este proceso sen que se producisen baixas involuntarias na plantilla. Apelamos ó espírito do Convenio Colectivo vixente que prevé a adopción de medidas de reaxuste diferentes ao despido colectivo para solucionar situacións como as prantexadas pola empresa. O resto dos sindicatos adicáronse a subastar os postos de traballo da plantilla.

Nesta ocasión, e debido a que nos atopamos con que o acordo xa era unha realidade, negociada dun xeito ocultista e fraudulento, a CIG e a CGT, realizamos unha proposta para que o Comité de Empresa actuase unido, coma un todo.

A idea era moi sinxela: como o actual ERE posto en marcha polo Banco Santander coa inestimable colaboración dos sindicatos asinantes (En adiante S.A. curiosas siglas), ten carácter voluntario e, dende RRHH presumiron de que tódolos xestores e xestoras cumprirían escrupulosamente dita voluntariedade, pretendemos que TÓDOLOS MEMBROS DO COMITÉ RESPONDAN CONXUNTAMENTE NA DEFENSA DE CALQUERA COMPAÑEIR@ (afiliad@ ou non) ao cal non se lle respecte a voluntariedade e que ningún traballador/a, poida ser despedido forzosamente.

Ante a nosa sorpresa, os S.A. decidiron poñerse de perfil ante unha “hipotética” situación de desamparo que sufrira calquera traballador/a:

 • O representante de STS, negouse directamente a defender ós seus compañeir@s.
 • CC.OO, UGT e FITC, decidiron “absterse” ante unha situación de tal gravidade.

Parece ser que só CGT e CIG, nos decatamos da responsabilidade que nos outorgan os nosos cargos.

Dirixímonos a todos vós, compañeir@s, e, en especial, á afiliación de STS, FITC, UGT e CC.OO. Os vosos sindicatos non están dispostos a dar a cara por vós nunha situación de extrema gravidade. NÓS, SI O ESTAMOS!!!!!

Por un sindicalismo verdadeiramente responsable!

A loita polos nosos dereitos é o único camiño. Que ninguna agresión quede sen resposta!!! CGT e CIG ENTENDÉMOLO.

CIG e CGT LOITAMOS POR VÓS!!!!!

Seccións Sindicais de CGT e CIG no Banco Santander

 

post

Extel: 16 de setembro, folga de 24 horas [A Coruña]

Ya sufrimos la vergonzosa práctica de que nos graben nuestras conversaciones durante nuestra jornada laboral, que les sirve para mortificarnos, sometiéndonos a una situación de estrés y presión constante como para que encima pretendan tener imágenes de todos y cada uno de nuestros movimientos.

Eso nada tiene que ver con nuestra seguridad, se trata de una vuelta de tuerca más en sus maniobras de control e intimidación. Nada justifica que nos graben en vídeo mientras trabajamos, tan solo existe una única razón:  perseguirnos.

Acceso a las salas a través de nuestras huellas digitales, sin contar con garantía ninguna de dónde acabarán nuestros datos personales e imágenes… a saber a qué fines serán destinados por parte de estxs trilerxs.

Hemos exigido a la empresa que retire esta medida. Ante esta agresión, que convierte el centro de trabajo en un módulo carcelario, no podemos permanecer impasibles, ¡es hora de luchar! El lunes 16 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la instalación convocamos HUELGA DE 24 HORAS. Si consentimos esto, ¿qué será lo siguiente?  ¿Que Movistar ofrezca en su programación un canal para vernos en directo?

FRENTE A SUS AGRESIONES, REACCIONAMOS

¡¡El 16 TODXS A LA HUELGA!!

Sección Sindical de CGT en Extel-A Coruña

 

post

Gran Hermanx en Extel. O antro en directo. [A Coruña]

El viernes la empresa «informó» que va a establecer un nuevo ‘sistema de seguridad’ y que va a comenzar a instalar el próximo 16 de septiembre. Éste va a consistir en la instalación de cámaras de seguridad en los halls y en las salas de trabajo, así como un dispositivo de huella digital de acceso a las salas.

Ante nuestras preguntas la respuestas como siempre han sido nulas,lo único que nos ha quedado claro es que NOS VAN A GRABAR MIENTRAS ESTAMOS TRABAJANDO.

 • No justifican la necesidad para implantar esta medida abusiva.
 • No sabemos quién va a visualizar las imágenes, aunque todxs nos podemos hacer una idea…
 • No concretan cuanto tiempo estarán almacenadas,hablan de un plazo máximo legal…
 • No sabemos  cómo  se  recogerán nuestros datos  personales  ni quien será la persona encargada de tratarlos.
 • Van a despedir al personal de seguridad, lo que deja claro que lo que menos importa aquí es nuestra seguridad e integridad física.
 • No sabemos con que fin pueden llegar a utilizar esas imágenes, pero sabemos todxs como funciona esta calaña…

Esta maniobra solo busca  controlarnos e intimidarnos, A esta mafia ya  no le  llega con auditarnos y grabarnos durante toda nuestra jornada. Es un auténtico despropósito que pretendan vigilarnos con cámaras, como si fuésemos delincuentes, cuando lxs verdaderxs ladronxs son ellxs, que nos roban cada mes en nuestras nómimas.

Nos oponemos a esta nueva vuelta de tuerca y lucharemos para preservar nuestra dignidad  e intimidad.

FRENTE A SUS AGRESIONES, NI UN PASO ATRÁS

Sección Sindical de CGT en Extel – A Coruña

 

post

[A Coruña] Atento comunica un ERE encuberto

El pasado de 2 de septiembre Atento informó simultáneamente a los comités de empresa del estado para informar de un “plan de bajas incentivadas” para trabajadores/as de servicios de Movistar, con vigencia en la semana del 2 al 8 de septiembre, con el argumento de que “sobra personal entre la plantilla que presta servicios a Movistar, ya que vivimos en la era de la automatización y cada vez más gestiones se resuelven sin atender llamadas”.

Desde CGT entendemos que lo que está poniendo en práctica Atento, con la complicidad de Movistar, es un ERE encubierto que solo pretende precarizar más el empleo y sortear la negociación colectiva para librarse de cientos de trabajadores/as en todo el estado a cambio de una pequeña gratificación, ahorrándose conflictividad laboral y repercusión mediática. Todo esto, quedando las personas que quieran acogerse en pésimas condiciones: en el paro y sin derecho a prestación por desempleo. Se da la circunstancia de que casi a la vez que este fraude se pone en marcha, Movistar ha iniciado una campaña de clientes priority que promociona como atención más personalizada y rápida, que no se va a poder cumplir por la falta de trabajadoras. Además, mientras Atento argumenta cínicamente que “sobra personal”, solo en el centro de Coruña se está contratando en la última semana a alrededor de veinte personas, eso sí, con contratos temporales y a tiempo parcial.

La CGT condena esta nueva vuelta de tuerca a la precarización del empleo y la extorsión a la que somete Atento a su plantilla, que tras años sufriendo condiciones laborales miserables y viviendo un goteo incesante de despidos de compañeros/as, en algunos casos ahora se rinden por agotamiento psicológico y por proteger su propia salud.

Sección Sindical da CGT en Atento-A Coruña

 

post

Teleperformance da Coruña: licitación do servizo de canles de R

En la reunión mantenida hoy con la empresa nos ha confirmado la pérdida de la licitación del servicio de canales de R frente a Gestión C. que afecta a 16 agentes y 4 o 5 personas de equipo de gestión (coordinadorxs y formadorxs) y que finaliza el 30 de septiembre.

El motivo parece que ha sido económico, a pesar de que cuando nos visitó el nuevo CEO de Euskatel en agosto quedó muy satisfecho con el servicio.

Lxs agentes afectados se reubicarán en las campañas de Orange e lberdrola y las otras 4 o 5 personas se pueden acoger al artículo 18 de Convenio o mantenerse en la categoría de agentes, porque por ahora es inviable que entren en otros servicios con la misma categoría, a pesar de que saben y que les hemos recalcado desde las distintas secciones en varias ocasiones que no se pueden tener grupos de 40 personas o más por coordinador/a.

* ARTÍCULO 18: Cambio de empresa de Contact Center en la prestación de servicios a terceros por la finalización del contrato y en que la nueva empresa debe contratar un 90% de la anterior plantilla cuando lleven prestando servicio mínimo 12 meses, previo proceso de selección, manteniendo la antigüedad,categoría profesional, salario y condiciones (turnos, reducciones, etc…)

¿No hay capacidad para mantener a los equipos de gestión en Teleperformance cuando todxs vemos la falta de ellxs en todas las campañas?

¿Se acogerán al viejo refrán español «El que monta un negocio y no es pesetero pronto pierde su dinero para ahorrarse 4 o 5 trabajadorxs …?

Os seguiremos informando.

Sección Sindical de CGT en Teleperformance-A Coruña

 

post

A voltas cos recoñecementos médicos en Teleperformance-A Coruña

La empresa no tardó ni 24 horas en emitir una comunicación por CCMS el viernes pasado en relación a este tema, que nos parece tan sumamente importante que no podemos tomarlo a la ligera y queremos puntualizar:

Es cierto que la empresa tiene la obligación de facilitarnos los reconocimientos médicos anuales por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el RD 1299/2006 para vigilar y/o controlar las enfermedades profesionales, pero se olvidan de mencionar el artículo 57 del Convenio en el que se especifica que son de carácter VOLUNTARIO PARA LXS TRABAJADORXS y que debe de adjuntar con las citas el volante para renunciar a quien no quiera someterse, cosa que no hacen ni de la que se informa. Esperamos que a partir de ahora se haga de forma correcta,para evitar que nos sintamos obligadxs a acudir a las citas.

Aprovechamos para recordarles que hay otras maneras de vigilar nuestra salud diariamente como: vigilar que se cumplan los protocolos en  los reconocimientos y se hagan todas las pruebas  (analíticas, electrocardiogramas, exploración y revisión de vista y oído) y los resultados no se pierdan en el olvido, cuidar    nuestras voces controlando la temperatura y el ruido en el site, reducir el  estrés mediante apoyos en campaña, más formación, respetar el tiempo entre llamadas, rebajar la carga de trabajo, evitar el clima tan tóxico y negativo de trabajo, mejoras de los equipos y otras muchas que evitarían los altos niveles de ansiedad que nos llevan a las bajas médicas o a venir enfermx s/medicadxs a trabajar.

Sección Sindical de CGT en Teleperformance A Coruña

 

post

O esperpento dos novos ingresos en Navantia

A CGT non participou na negociación dos novos ingresos. Pero onte fomos invitados á xuntanza da permanente do comité na que se decideu plantearlle á empresa que deixase en suspenso a convocatoria das prazas de profesionais junior para introducir algúns cambios no acordo xa asinado, a fin de ampliar o abano de titulacións afíns que permiten presentarse. A CGT estivo de acordo coa proposta, pero tamén dixemos que para nós había moitas máis cousas que deberían cambiar:

 1. No baremo de operarios e empregados hai puntuacións diferentes polo mesmo concepto, o que para nós non está xustificado. Mentres que a FP Dual en empresas do sector naval son 10 puntos no grupo A (especialidades 1 a 7), nos grupos B e C (especialidades 8 e 9) son só 8. Mentres que no grupo A se obteñen puntos por un curso de formación específica dun mínimo de 20 horas, nos grupos B e C se esixen 60 horas. Hai circunstancias similares respecto á formación transversal e o inglés. O lóxico é que o mesmo puntúe o mesmo en tódolos casos.
 2. Mentres que nas bases das prazas de operarios e empregados di que o límite de 3 anos de experiencia se refire a profesións asociadas á especialidade á que se opte, nas bases das prazas de técnicos superiores fálase de experiencia laboral a secas. Se nos atemos á literalidade do asinado, isto significa que un estudante que se vira obrigado a traballar para poder pagarse os seus estudos universitarios non podería presentarse, mentres que un estudante dunha familia desafogada economicamente, si.
 3. É contraditorio que nas prazas de operarios e empregados só se poida optar a unha especialidade, pero que nada impida que alguén que opte a unha praza universitaria opte tamén, co seu título de Bacharelato, a unha praza da especialidade 8 de operarios e empregados.

Pero o verdadeiramente relevante do acordo asinado é que contén aspectos moi cuestionables dende unha óptica sindical de clase:

 1. Todos sabemos que, cando o pasado decembro nos vendían as bondades do plan- convenio, un dos argumentos de máis peso foi que suporía a cobertura do 75% das prexubilacións con contratos fixos. Pero os contratos van ser eventuais. Isto, ademais de supoñer un engano, plantea unha gran pregunta: ¿está garantido que tódalas persoas que obteñan praza acabarán con contrato fixo? ¿Ou cabe a posibilidade de que algunha acabe despedida e se contrate a outra, o que significaría implantar entre a plantilla de Navantia unha precariedade até agora descoñecida? Esta non é unha cuestión menor. Os sindicatos asinantes deberían aclarar este punto.
 2. Os acordos da Comisión central de Emprego recollían (acta do 30 de abril, páx. 3) que para as prazas de operarios e empregados poderían presentarse titulados de FP ou persoas con experiencia profesional. Os acordos de Ferrol violan isto, posto que esixen titulación e experiencia, impedindo así que traballadores que están exercendo unha profesión, pero que non teñen esa titulación, opten ás prazas. Por se isto fose pouco, a experiencia dos candidatos/as non pode ser superior ós tres anos, o cal é unha barbaridade. Estas medidas están destinadas descaradamente a impedir que os compañeiros da industria auxiliar poidan na práctica optar ás prazas. A razón desta discriminación é que a dirección de Navantia aposta por un modelo de empresa no que a produción está subcontratada. Os profesionais da IA deben seguir nas súas compañías porque aí é onde teñen que estar para xerar maiores beneficios para os intereses privados, que é do que se trata. Por tanto, estes criterios para presentarse ás prazas son un aval sindical a este modelo de empresa e ás relacións laborais que conleva na industria auxiliar: precariedade, abusos empresariais, explotación dos traballadores.
 3. Os acordos de Ferrol tamén incumpren o contido da acta do 30 de abril no tocante á proba psicotécnica. Mentres a acta di expresamente (páx. 2) que “a proba psicotécnica non terá carácter excluínte”, os acordos de Ferrol establecen que tódalas probas serán eliminatorias. A gravidade disto é que introduce un elemento de subxectividade totalmente inaceptable, similar á entrevista persoal dos técnicos superiores. Se Navantia paga ó “experto externo” encargado dos psicotécnicos, este fará o que Navantia lle diga. ¿Que perfil vai buscar ese “experto”? Moito nos tememos que un perfil de traballador submiso e resignado ante a precariedade e o empeoramento das condicións laborais, que é o que quere a dirección. Non nos vale que a empresa se comprometese a non aplicalo agás casos moi excepcionais, como se nos argumentou na reunión. O que conta é o que está escrito. Ademais, ¡como para fiarnos deste xefe de Persoal despois do intento de fraude que montou co “voto delegado” nas eleccións sindicais!
 4. O proceso para os técnicos superiores é particularmente escandaloso: unha proba de dinámica de grupo e unha entrevista persoal, nin unha soa proba obxectiva. Totalmente inaceptable. Parece que o comité saínte esqueceu o seu compromiso de demandar que tódalas contratacións de Navantia se fagan seguindo os mesmos criterios que rexen para o acceso ao emprego público (comunicado de 1/3/2018). Ademais, a pesar de que os actuais titulados medios da factoría pertencen ó grupo profesional 3, os de novo ingreso serán encadrados nos grupos 1 e 2, que gozan de menos dereitos porque os traballadores destes grupos están excluídos de toda unha serie de artigos do convenio. No canto de favorecer que toda a plantilla goce dos máximos dereitos, este acordo propicia o contrario.

¿Como se chegou a esta situación tan esperpéntica? Polo deterioro sindical que vivimos, que no terreo das negociacións se expresa como escurantismo. Negóciase en secreto, sen informar ós traballadores nin escoitalos, algo particularmente importante en temas como este para poder ter un coñecemento máis profundo e exacto da realidade. E cando os acordos asinados transcenden (porque o comité tampouco os distribúe, como é a súa obriga) e choven as queixas porque hai circunstancias non contempladas, entón a ver se a empresa ten a ben aceptar cambiar o xa asinado. Ás veces pode que á empresa lle conveña que cambie, como vimos no convenio: entre o 4 de decembro (día do preacordo) e o 17 (véspera do referendo) houbo catro textos distintos, produto do enorme malestar que se expresaba nas asembleas de tallo, que provocou modificacións co obxectivo de evitar a repetición dun IV Convenio. Ás veces pode que á empresa non lle importe que cambie (aínda que, por suposto, cobrará ese favor no futuro). Pero se un día a empresa se nega a aceptar cambios nunha acta xa asinada, ¿que?

UNHA ACTA ASINADA É UNHA COUSA MOI SERIA. O MELLOR É NEGOCIAR CON LUZ E TAQUÍGRAFOS, CONTANDO COS TRABALLADORES, PARA ASÍ PODER DETECTAR O QUE HAXA QUE MELLORAR ANTES DE ASINAR NADA.

Sección Sindical Unitaria de CGT en Navantia-Ferrol