post

Asemblea Xeral da CGT da Coruña

Convócase Asemblea Xeral da CGT da Coruña para o mércores, día 16 de xaneiro, ás 19:00 horas. A Asemblea convócase para tomar acordos definitivos do sindicato para o Congreso Confederal que se celebrará en Mérida ao respecto da posible convocatoria dunha Folga Xeral o próximo 08 de marzo, Día Internacional da Muller Traballadora.

Tamén, na dita Asemblea, elixirase a delegación que representará a este Sindicato da CGT da Coruña ao mencionado Congreso.

Comité Local da CGT da Coruña

 

post

Paros de 24 horas en Atento-A Coruña

Ante o incumprimento do pactado por parte da empresa, o Comité de Atento-A Coruña, do que forma parte a CGT, acordou retomar as mobilizacións e convocar paros de 24 horas o 24 e 31 de decembro próximos.

Sección Sindical CGT Atento-A Coruña

Comunicado do Comité de Empresa

 

 

 

 

post

Concentración solidaria en Atento

A CGT convoca o 11 de decembro, martes, unha concentración solidaia ás 13:00 horas, diante do centro de traballo da Coruña (Juan Flórez 80-82), polas sancións a seis representantes sindicais en Atento-Madrid por distribuir información sindical.

O que pretende Atento é intimidar aos traballadores e traballadoras que fan fronte ás súas continuas prácticas de acoso e abuso e frear a actividade da CGT. Pero non nos dan medo e imos seguir denunciando e informando das deplorables condicións de traballo neste sector tan precario. E imos seguir loitando por un traballo digno ata conseguilo.

Sección Sindical CGT en Atento-Coruña

 

post

Viaxe reivindicativa en tren a Betanzos

O día 16 de decembro a Plataforma en Defensa do Tren da Coruña e As Mariñas, da que forma parte a CGT, organiza unha viaxe reivindicativa a Betanzos. En tren, por suposto. Alí haberá ás 12.00 un acto reivindicativo e tamén lúdico, porque tomaremos uns petiscos e teremos algo de música. Ademáis, é feira, e as feiras sempre molan.

Chamamos á participación e difusión do acto, porque as reivindicacións teñen que darse a coñecer.

O tren sae da Coruña ás 10.50, pero quedamos ás 10.15 para facer unha concentración.

Tamén hai tren desde Ferrol ás 8.54, para que tamén participe a xente da zona.

Comité Local da CGT da Coruña

 

post

Continúan as mobilizacións de Alcoa [A Coruña]

O persoal de Alcoa continúa coas súas mobilizacións en defensa dos postos de traballo. Así, este sábado, 17 de novembro, ás doce horas, concentraranse na Praza de M.ª Pita da Coruña.

A CGT apoia as mobilizacións dos compañeiros e compañeiras de Alcoa e fai un chamamento para que toda a clase obreira coruñesa, afiliación e sipatizantes, se xunten ese sábado para berrar tod@s xunt@s que ALCOA NON SE PECHA!

A solidariedade é necesaria, a solidariedade é imprescindible, a solidariede é obrigada.

Coiité Local da CGT da Coruña

 

post

Navantia, as auxiliares e Alcoa maniféstanse na Coruña

Navantia Ferrol, as súas empresas auxiliares e Alcoa, manifestaránse conxuntamente polas rúas da Coruña o día 31, mércores. A mobilización comezará ás 10:00 horas no edificio sindical e rematará diante da sede da patronal, na praza de Luís Seoane.

A orixe desta protesta parte da negativa da patronal de incluír os acordos asinados no 2001 polas empresas auxiliares de Navantia no convenio provincial do metal se non se aceptan condicións novas non pactadas.

No caso de Alcoa, a protesta é unha das mobilizacións provocadas polo anuncio do peche do centro de traballo coruñés, que deixa na rúa a 600 persoas, entre contratos directos e indirectos.

A CGT da Coruña manifesta o seu apoio á mobilización e fei un chamamento a que a afiliación, simpatizantes e pobo traballador se una á protesta.

NON DEIXES QUE PISEN A@S COMPAÑEIR@S!

ALCOA NON SE PECHA!

NAVANTIA E AS AUXILIARES EN LOITA!

Comité Local da CGT da Coruña

 

post

Palestra pública coa CGT na Coruña

O próximo  luns, día 29, organizada polo Forum Propolis, da Coruña, celebrarse unha palestra pública sobre a situación do traballo en Galicia, no que participará a CGT (representada polo compañeiro José del Río), xunto coa CUT e o SE.
O acto comezará ás 20:30 horas e terá lugar no local do propio Forum  Propolis, situado na rúa Barcelona.
Estades tod@s convidad@s.
Comité Local da CGT da Coruña

 

post

[A Coruña] Solidariedade co@s traballador@s de Alcoa

A CGT da Coruña quere amosar o seu apoio solidario co cadro de persoal de Alcoa, que se atopan cun ataque do capitalismo máis voraz e depredador. Máis de 600 familias, entre traballador@s direct@s e indirect@s están vendo perigar o seu sustento pola decisión salvaxe dunha patronal que, axudada polas decisións políticas que foron favorecendo a súa impunidade, decide que hai outr@s traballador@s noutra parte do mundo que aínda poden ser máis expremidos que @s de aquí.

Por iso, a CGT da Coruña anima a toda a súa afiliación e simpatizantes, e ao pobo traballador coruñés, a que acudan á manifestación que terá lugar o próximo día 29, luns desde a factoría de Alcoa ata a Delegación do Goberno da Coruña, a partir das 17:30, e que fará unha parada na Praza da Palloza para unirse a tod@s os que queiran apoiar.

ALCOA NON SE PECHA!

UNIÓN, ACCIÓN, AUTOXESTIÓN!

Comité Local da CGT da Coruña

 

post

Comunicado da Sección Sindical de Emafesa [Ferrol]

SOMOS UNA EMPRESA DEL SECTOR PUBLICO PERSONAL AL SERVICIO DEL SECTOR PUBLICO

YA QUE NOS APLICAN LAS LIMITACIONES, QUE TAMBIÉN NOS APLIQUEN EL RESTO:

JORNADA DE 37,5 HORAS SEMANALES

Disposición adicional centésima cuadragésima cuarta. Jornada de trabajo en el Sector Público. PGE 2018

DÍAS LIBRES POR ENFERMEDAD

Disposición adicional trigésima octava.

Descuento en la nómina de los empleados públicos por ausencia al trabajo por enfermedad o accidente  que no dé lugar a una situación de incapacidad temporal. PGE 2013

Si lo tienes claro, no hace falta que sigas leyendo, si no lo tienes claro y te interesa, aquí exponemos algo de legislación al respecto, y algo sobre el convenio colectivo propuesto por la sección sindical de CGT,

Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria (EDL 2007/183870), en su aplicación a las entidades locales. Según el art. 2.1 de esta norma:

Artículo 2. Alcance subjetivo del Inventario de Entes del Sector Público Local.

  1. A los efectos de lo dispuesto en este título, se consideran integrantes del Inventario de Entes del Sector Público Local:

“…..d) Las sociedades mercantiles en las que se dé alguna de las siguientes circunstancias:Que la entidad local, sus entes dependientes, vinculados o participados por la misma, participen en su capital social, directa o indirectamente, de forma mayoritaria.”

Somos integrantes del Inventario de Entes del Sector Público Local (emafesa).

Un Ente (emafesa), es un sector de la administración con personalidad jurídica propia.

Las mal llamadas “empresas públicas”, ésas que, tras un somero análisis de la normativa, ya entrevemos que no son “públicas” sino sociedades mercantiles (por tanto, privadas) de capital o control público. Es decir, que las empresas mixtas (si el capital es público en un 51%) también forman parte del sector público.

Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

Artículo 22. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público.

Uno. A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público:

  1. f) Las sociedades mercantiles públicas.

En la siguiente Ley de Presupuestos, el apartado f) “lo aclara más, o lo delimita”.

Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

Artículo 22.

Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público.

Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector público:

  1. f) Las sociedades mercantiles públicas, entendiendo por tales aquéllas en las que la participación, directa o indirecta, en su capital social de las Administraciones y entidades enumeradas en este artículo sea superior al 50 por ciento.

Dos. En el año 2013, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012.

 

CONVENIO COLECTIVO PROPUESTO POR LA SECCIÓN SINDICAL DE CGT

1- Queremos “un convenio que regule el mayor número posible de situaciones” que se dan en las relaciones trabajador/a-empresa, no queremos arbitrariedad ni estar expuestos ante determinadas situaciones a no saber a que atenernos.

2- Encontramos mucho por regular en situaciones que se nos dan a lxs trabajadorxs.

3- Dignificación salarial, hasta alcanzar un Salario Mínimo Razonable, el cual, para el sector de actividad, lo valoramos, en no menos de 1500 euros al mes, durante 14 pagas, líquido a percibir.

4- Impedir que desmantelen la empresa externalizando.

5-No renunciaremos a conseguir el convenio que tenemos adoptado como reivindicación propia de la sección.

6- No nos identificamos con el actual convenio, lo vemos como una imposición de condiciones desfavorables mantenidas durante 18 años.

Sección Sindical CGT en Emafesa – Ferrol

COMUNICADO_SECCION_SINDICAL_CGT_PLANTILLA_22_10_2018

 

post

GañemosCCOO de Navantia-Ferrol intégrase na CGT

A dirección de CCOO impuxo dende hai anos unha estratexia de desmobilización e paz social, que se converteu no mellor regalo posible para as patronais e os gobernos. Esta deriva dereitista supuxo a aceptación de recortes salariais e de dereitos, de dobres escalas nos convenios, a sinatura de EREs para despedir traballadores, de contrarreformas nas pensións e da elevación da idade de xubilación.

A situación chegou ó extremo de que un individuo como José María Fidalgo, estreitamente vencellado ó Partido Popular, fose secretario xeral ou de que recoñecidos dirixentes de CCOO estean implicados no escándalo de corrupción das tarxetas black e teñan que ingresar na cadea. Esta política implicou tamén o despedimento de traballadores do sindicato aplicando a reforma laboral do PP, sentenzas xudiciais condenatorias por violación de dereitos fundamentais dos mesmos ou a participación de CCOO en xestoras de fondos de pensións privados e outros tinglados financeiros.

Milleiros de afiliados/as e delegados/as, entre os que se atopa GañemosCCOO, enfrontámonos a esta deriva cara á dereita, defendendo a combatividade, democracia e asemblearismo que foron sinais de identidade das Comisións Obreiras históricas, polas que numerosos traballadores sufriron despedimento, cadea, tortura e incluso a morte.

A resposta permanente da dirección ós que dentro de CCOO mantemos o sindicalismo de clase foi a máis completa marxinación, cando non as expulsións. En paralelo, a vida interna de CCOO baleirouse de contido, participación e debate democrático.

Esta situación reprodúcese tamén na dirección da sección sindical de Navantia-Ferrol: aceptación do modelo de empresa baseado na subcontratación masiva, ausencia de asembleas, ocultación da información (texto do convenio, intereses dos atrasos das asimilacións, propostas da empresa para o convenio único…), tratamento ós compañeiros das auxiliares como se fosen traballadores de segunda, actuacións como correveidile da empresa (IV Convenio, colocación do bloque do BAM, fiscalidade dos atrasos das asimilacións…), postura reaccionaria ante a venda de bombas á ditadura saudí, declaracións de confianza no xefe de Persoal…, chegando incluso á colaboración activa coa patronal contra os traballadores na folga de compañías de hai un ano. Pouco queda hoxe das Comisións Obreiras históricas da Bazán de Ferrol.

Estas son as razóns que nos levan a tomar unha decisión transcendente: FORMAR A SECCIÓN SINDICAL DA CGT (CONFEDERACIÓN XERAL DO TRABALLO) EN NAVANTIA-FERROL, que se presentará ás eleccións sindicais de 2019 para impulsar tamén dende o comité o sindicalismo combativo, de clase e asembleario que esixe a situación.

E falamos de sección sindical “en Navantia (e non “de Navantia) porque a CGT terá unha SECCIÓN SINDICAL UNITARIA para toda a factoría, principal e compañías, porque un dos seus fundamentos é ese principio básico do movemento obreiro chamado SOLIDARIEDADE, tan esquecido polo comité actual. Neste senso, a principal debería participar mañá na saída á rúa das auxiliares, o que implica que o comité de empresa convoque unha asemblea xeral para que os traballadores se pronuncien. En todo caso,

CHAMAMOS ÓS TRABALLADORES DE NAVANTIA A PARTICIPAR EN TÓDALAS MOBILIZACIÓNS DAS COMPAÑÍAS. ¡A UNIÓN FAI A FORZA!

Invitamos a tódolos traballadores/as, tanto da principal como das compañías, a sumarse a este novo proxecto e construír xuntos un gran sindicato que non debe favores, libre de ataduras, só comprometido cun sindicalismo que defende intransixentemente os intereses da clase obreira e baseado na toma das decisións polas asembleas.