post

NIN PERMISO, NIN RETRIBUÍDO

Ante a decisión gobernamental de obrigar á práctica totalidade da clase obreira a un confinamento xeneralizado en situación dun suposto «permiso retribuído recuperable», a CGT de Galicia manifesta o seguinte:

 1. Denunciamos a falacia que supón denominar permiso retribuído a unha situación que, por un lado, é obrigatoria -non é, polo tanto, un permiso- e que, en segundo lugar, hai que recuperar -non é, polo tanto, retribuído-. Tratase, simplemente, dunha redistribución irregular da xornada laboral decidida unilateralmente polo goberno.
 2. Con esta decisión, québrase toda a lexislación laboral sobre xornada e descansos ao permitir que se estableza, na recuperación, unha xornada superior á lexislada ou á convida. Rexeitamos que isto se faga por decisión gobernamental unilateral e non polos mecanismos establecidos legalmente (fundamentalmente, a negociación colectiva).
 3. Deixar en mans da patronal a decisión final -en caso de falta de acordo- de cómo a empresa vai recuperar ditos días, suporá un novo recorte nos dereitos laborais, coñecendo o carácter cuasiescravista da patronal, sempre proclive a laminar calquera dereito sindical.
 4. Esta situación agravarase no caso de quen teña concedida a conciliación, que se verá obrigado a negociar novamente a súa situación e distribución de xornada. Hai que ter en conta que, en numerosas ocasións, tiveron que conseguila acudindo aos tribunais, polo que no será de estrañar que volvan a necesitar xudicializar a cuestión, perdendo meses antes de que los xuíces lles volvan dar a razón.
 5. Se esta situación durase só quince días, habería que recuperar unhas tres horas semanais ata fin de año. Se a situación se prolongase máis no tempo, la recuperación convertería a xornada do persoal afectado en algo intolerable propio de situacións de escravitude, por non falar da posible perda das vacacións no proceso.
 6. É intolerable a situación da Inspección de Traballo. Os seus medios son totalmente insuficientes en situación de normalidade e moito máis na actual, limitándose, cando actúa, a reconvir ou exhortar ao empresariado e a dicirlles aos traballadores e traballadoras que acudan aos tribunais. Non se pode esperar que as situacións de inxustiza sexan resoltas pola Inspección.

Novamente, el goberno actúa sen ter en conta a clase obreira e a realidade das relacións laborais reais existentes nos centros de traballo e na maioría das empresas: unha absoluta indefensión del persoal ante as decisións e abusos empresariais. Non se pode pedir que sexan os traballadores os que paguen a crise sanitaria e debe esixirse ás empresas que asuman as consecuencias da súa actividade ou, neste caso, da ausencia dela. Tampouco esquecemos a actitude colaboradora e vergoñenta de CCOO-UGT.

Soamente a organización e unión da clase obreira poderá facer fronte aos abusos da patronal e á complicidade gobernamental. Por isto o noso chamamento a non deixarse levar pola resignación, senón á loita contra toda inxustiza. Combatamos o COVID-19, pero tamén o virus capitalista; este si que está durando demasiado.

Comité Confederal de CGT Galicia.

 

 

post

Navantia: que o permiso o paguen as empresas!

O domingo, o goberno aprobou o decreto 10/2020, que establece un permiso retribuído recuperable até o 9 de abril. A paralización de máis actividades económicas era necesaria para loitar contra o coronavirus. Pero que o permiso sexa recuperable e que o decreto estabeleza que as empresas decidirán como recuperalo se non hai acordo coa representación legal dos traballadores/as significa descargar sobre as costas da clase obreira os custos desta crise e favorecer os abusos patronais. Ós bancos non se lles reclaman os 60.000 millóns de euros que deben do rescate bancario, pero ós traballadores si se nos reclaman os días do confinamento.

A situación da pandemia ten moito que ver cos recortes que, especialmente desde 2008, se realizan na sanidade pública. Eses recortes son o resultado da presión do gran capital a favor da privatización da sanidade, das pensións, do ensino e tamén das empresas públicas. ¿Ou que representa o modelo de subcontratación masiva de Navantia se non unha privatización encuberta? De feito, grandes capitalistas como Florentino Pérez parasitan Navantia a través de Maessa (filial de ACS), mentres con CLECE (que se encarga da limpeza de moitísimos hospitais e centros sanitarios) parasita a sanidade pública. Non é o único. Outros grandes empresarios como José Manuel Entrecanales (Acciona) tamén ten no público unha fonte de enriquecemento.

Polo tanto, os beneficios amasados por Florentino Pérez, por José Manuel Entrecanales, polas empresas do metal da provincia da Coruña (que levan anos forrándose a costa da explotación de milleiros de traballadores) teñen que servir agora para pagar o custe de todo isto. ¡Os traballadores non temos ningunha culpa! Todo o contrario: somos as vítimas desta situación, asumindo o confinamento nuns poucos metros cadrados ó coidado de nenos e vellos, vivindo na incerteza e soportando un estrés que os ricos que dispoñen de segundas residencias, de sanidade privada ou de chalés de luxo con finca de moitos ferrados non sofren. ¿Pasan igual o confinamento Florentino Pérez ou Susana de Sarriá cós traballadores e traballadoras de Navantia, especialmente os das empresas auxiliares, moitas das cales aproveitaron para despedir ou para presentar ERTEs e que así o Estado (ou sexa, os asalariados, que somos os únicos que pagamos impostos neste país) lles financiemos o 70% dos salarios? Moita leria sobre que os traballadores son o principal activo das empresas, blablablá, blablablá, blablablá, pero o único que lles importa son os seus beneficios.

Respecto á principal, empresa e comité intercentros chegaron onte a un acordo que demostra a fusión que hai entre ambos porque o acrodo pasa a factura dos pratos rotos ós traballadores, como moitos xa se cheiraban vistos os precedentes (convenio único, etc.). Para a CGT, ese acordo é inadmisible desde un punto de vista de clase.

¡Os traballadores non andamos por aí de paseo, estamos confinados! E non se sabe por canto tempo. ¿E se despois do 9 de abril isto se prolonga? ¿E se as medidas de illamento (e, por tanto, de suspensión da actividade produtiva) se teñen que repetir de forma periódica durante un tempo indefinido, como apuntan moitos científicos? ¿Que vai facer o intercentros? ¿Asinar que lle debemos á empresa unha semana máis, quince días máis, un mes máis…? Isto non é defender os intereses dos traballadores/as. E que non aleguen que estaban obrigados polo decreto porque non é verdade.

Cando voltemos ó choio será o momento de abordar un debate para elaborar un plan de loita que teña como obxectivo obrigar ás empresas a facerse cargo dos custes de toda esta situación. ¡Que a crise a paguen os capitalistas!

Sección Sindical Unitaria de CGT en Navantia-Ferrol

 

post

Posible delito contra a saúde dxs traballadorxs por parte de Atento

Ayer a las 19:15 horas Atento comunicó a la RLT la decisión de continuar la
actividad de manera presencial al entender que todas las personas trabajadoras de la compañía prestamos servicios esenciales para la comunidad.
La CGT denuncia que la actitud de la empresa podría incurrir en un delito contra la salud por varios motivos:
En primer lugar porque tenemos la referencia de los servicios mínimos
decretados ante convocatorias de huelga general en nuestro sector, lo que
reduce considerablemente el volumen de trabajo que en general
desempeñamos. Existe jurisprudencia al respecto que ha declarado abusiva la pretensión de Atento de establecer servicios mínimos esenciales en campañas subcontratadas para las empresas cliente.
En segundo lugar porque, aun considerando que la ambigua redacción del RD 10/2020 del gobierno central deja totalmente desamparada a la clase trabajadora, el artículo 4 del mismo establece que la actividad mínima indispensable es la referida a la de un fin de semana o festivo. En este sentido y en el caso de Atento Coruña, a día de hoy tenemos un porcentaje que ronda el 40% de la plantilla trabajando a distancia, lo que supera con creces la actividad de cualquier fin de semana o festivo. Sentimos no poder ser más precisos pero la gerencia no ha facilitado ningún dato al respecto, a pesar de que hemos reclamado ésta y otras informaciones por escrito hasta la saciedad. Este dato supone que la empresa actúa con temeridad y acentúa el riesgo grave e inminente de contagio por covid-19, tanto entre la plantilla como en su entorno familiar y, por ende, entre la población en general.
En tercer lugar la CGT denuncia la situación esperpéntica provocada por Atento desde que se decretó el estado de alarma. Primero por su falta de previsión y, ante todo, falta de interés por preservar la salud de las personas que generamos sus beneficios. Han tenido a un número importante de trabajadoras y trabajadores sin ocupación, al no disponer de puestos de trabajo asignados ni EPIs, obligándonos a desplazarnos al centro de trabajo para no hacer nada más que ponernos en riesgo. El extremar y reforzar la limpieza también se ha demorado más de la cuenta; el material desinfectante ha brillado por su ausencia los primeros días y todavía ahora estamos a la espera de recibir kits individuales de limpieza. El diagnóstico de personas con especial riesgo para su salud se ha ido improvisando, dándose circunstancias de exoneraciones sin criterios definidos y generando malestar entre la plantilla. A estas alturas todavía hay casos de personal con patologías que no han sido considerados debidamente. El teletrabajo se ha implantado con total parsimonia y a costa de
los recursos de las y los trabajadores
(computadoras y conexiones a internet propias, llegando a extremos como que algunas personas han comprado ordenadores para poder teletrabajar; además de correr con los habituales gastos de cada domicilio sin recibir ninguna contraprestación). En definitiva, nos han tenido atados al puesto de trabajo manteniendo la distancia de seguridad y poco más, para hacer un trabajo que para Atento es esencial para sus arcas y nocivo y peligroso para nuestra salud.
No es todo: Atento comunicó a la autoridad laboral un ERTE suspensivo -por razones de fuerza mayor y con efectos del 24 de marzo- para el personal que presta servicios para Masmóvil (Madrid), Vodafone (Valencia) y Jazztel (Sevilla). En lo que atañe al centro de trabajo de A Coruña y a los del resto de España que trabajamos en otros servicios, llevamos una semana bajo la amenaza de un ERTE suspensivo por causas organizativas y productivas. A día de hoy la empresa sigue dando tumbos a la espera de los acontecimientos, lo que deja entrever que las causas que pretenden esgrimir para exprimirnos más si cabe son del todo improvisadas, carentes de criterio y credibilidad.
La CGT ha pedido la suspensión definitiva del ERTE, dadas las circunstancias, y estamos a la espera de respuesta. Mientras, seguimos trabajando para que Atento y las voraces multinacionales para las que ponemos la voz -en nuestro caso Movistar- se enriquezcan a costa de nuestra salud.
Eso sí: mientras aquí trabajamos como si nada esté pasando a Movistar se le llena la boca vendiendo entretenimiento a la vez que promociona el tan recurrido #yomequedoencasa


Sección Sindical CGT Atento A Coruña

 

post

Escrito ao Bco. Santander da Coruña

Hoxe enviouse o seguite escrito a RRHH, Dirección Comercial Direccións de Zona, que reproducimos polo seu interés xeral:

«Hemos tenido conocimiento de la desmesurada presión comercial que se está ejerciendo sobre nuestrxs compañerxs, de los constantes teams donde se urge a las personas que están al pie de cañón , sosteniendo al banco en estos duros momentos al cumplimiento de unos objetivos diseñados para otras circunstancias personales y de mercado, mientras lxs DC y DZ observan todo desde la comodidad del salón de su casa.

Consideramos INACEPTABLE la tensión a la que están sometidos los equipos en estas circunstancias, cuando ya es difícil mantener la motivación con el peligro al contagio muy presente y el pensamiento en la salud propia y en la de los allegados como para introducir en la ecuación un elemento más que pueda suponer un riesgo psicosocial para toda la plantilla.

Desde CGT no vamos a tolerar actitudes de presión o intimidatoria a lxs compañerxs, a lxs que se somete a controles permanentes, con teams durante 3 ó 4 horas diarias exigiendo resultados inmediatos y apelando al compromiso bajo el capricho y la improvisación del banco, saltándose todas las normativas y acuerdos sobre desconexión digital.

Desde CGT exigimos el cese inmediato de estas actividades. Hoy y siempre las personas son lo primero ¿Van a estar lxs directivxs del Banco Santander a la altura?

CGT vigilará y tomará las medidas necesarias para que se trabaje con responsabilidad y coherencia en estas fechas tan difíciles

Sección Sindical de CGT no Banco Santander – A Coruña

 

post

Navantia: non aceptemos máis sacrificios!

Este é o título do número 15 da Folla da CGT en Navantia Ferrol que, no seu artigo principal, rexeita quetodos os sacrifizos sexan por parte d@s traballador@s.

Informa tamén da actividade do Comité de Emerxencia, comenta a esencia do capitalismo, a cuestión do persoal de Prosegur e o informe da utilización das horas sindicais.

Xa xabedes, podedes abrir ou descargar a Folla picando nas ligazóns de embaixo.

Sección Sindical Unitaria de CGT en Navantia-Ferrol

 

post

A Industria Auxiliar de Navantia xa empezou a despedir e a aplicar ERTES

Saíu o número 14 da Folla da CGT en Navantia. Neste número salientan a actitude da Industria Auxiliar co tema do coronavirus, que se trata tamén na folla. Infórmase das reunións do Comité de Emerxencia e tamén do aprazamento do ERTE en Inditex.

Quen teña interés pode ler ou descargar a Folla picando nas ligazóns de embaixo.

Sección Sindical Unitaria de CGT en Navantia-Ferrol

 

post

O coronavirus na Folla da CGT de Navantia

Ven de saír o número 13 da Folla da CGT da Sección Sindical Unitaria de navantia, como sempre pegada á actualidade laboral e ós dereitos da clase obreira. neste número fálase do coronavirus e o capitalismo, da creación dun Comité de Emerxencia, do teletraballo, unha estatítica de presenza nas instalacións, a esixencia de que o material sanitario que teña a empresa sexa prioritariamente para os traballadores sanitarios, a careta de Amancio Ortega e unha guía de acción para @s traballdor@s.

Pódese ver ou descargar a folla picando na ligazón de embaiso.

Sección Sindical Unitaria de CGT en Navantia-Ferrol

 

post

A CGT de Galicia ante o coronavirus

O Secretariado Permanante da CGT de Galicia, ante a crise sanitaria provocada polo coronavirus COVID C-19, quere manifestar á clase obreira e ao conxunto da opinión pública o seguinte:

 1. As empresas teñen a obriga de velar polas condicións sanitarias nas que os seus cadros de persoal realizan as súas tarefas, independentemente das instrucións concretas que podan emanar dos poderes públicos. Para a CGT, a aplicación destas medidas non poden supoñer ningunha merma nos dereitos laborais e retributivos dos traballadores e traballadoras.
 2. Estanse detectando numerosas empresas (incluso públicas) nas que as medidas son insuficientes e mesmo inexistentes. Cuestións tan básicas como o establecemento da distancia de seguridade, ou a de extremar as medidas en centros de traballo onde xa se produciron casos de contaxio son inexistentes nalgunhas empresas de telemárquetin, de talleres de confección, empresas con producción en cadea ou en Correos. A CGT esixe o establecemento inmediato de medidas de protección.
 3. Nesta situación é absolutamente lexítima a aplicación, por parte da representación laboral, do artigo 21 da Lei de Prevención de Riscos Laborais, no que se establece a paralización da produción ao non cumprirse a recomendacións e esixencias en materia de saúde laboral establecidas polos gobernos central e da Xunta de Galicia.
 4. No caso de aplicacións de ERTES, a CGT valora positivamente o aprobado hoxe polo Consello de Ministros, no sentido de que teñan dereito a prestación incluso os que non teñan cotizado abondo e que non se consuman os períodos de desemprego, pero defende que se deben garantir as retribucións totais do persoal afectado, e non só a prestación por desemprego.
 5. A CGT rexeita que situacións eventuais que se poidan producir nas relacións laborais (por exemplo, o traballo no domicilio) se poidan consolidar como definitivas e, polo tanto, estas situacións deben rematar en canto finalice a crise sanitaria.
 6. Estanse detectando numerosas situacións de abusos por parte das empresas, que aproveitan a situación para forzar excedencias e vacacións aparentemente voluntarias, beneficiándose da situación de necesidade de moitos traballadores e traballadoras que teñen que permanecer nos seus domicilios por coidado de menores ou maiores ao seu cargo. A CGT denunciará ditos abusos, xa que considera que estas situacións deben ser obxecto de negociación colectiva, evitando pacto individual derivado da debilidade dos traballadores.
 7. A CGT de Galicia reclama que os traballadores e traballadoras do réxime de autónomos, que non teñan empregados, sexan exonerados da cotización mentres dure a crise sanitaria.

A CGT de Galicia fai un chamamento para que se denuncien fetos abusivos por parte das empresas e para que se faga fronte firmemente á inacción de estas. A saúde vainos nisto a todos e todas!

Secretariado Permanente da CGT de Galicia

 

post

[Navantia] Coronavirus: o primeiro é a saúde

O coronavirus foi declarado pola OMS como pandemia. Ante esta situación, a pasividade non é unha opción: ATRASAR AS MEDIDAS DE CONTENCIÓN COMPLICARÁ MÁIS O PROBLEMA.

En primeiro lugar, necesítase información clara e precisa por parte de Navantia. Neste senso, hai que esixirlle que haxa participación sindical no Comité de Emerxencia que coordina as actuacións.

Ademais hai outros problemas. A Xunta anunciou onte a suspensión de toda a actividade docente a partir do vindeiro luns, o que plantexa o problema do coidado dos menores. Ante esta mesma medida en Madrid, a empresa dixo que os traballadores con fillos menores poderán dispoñer do tempo necesario para o seu coidado mentres as clases estean suspendidas. Aquí debería facer o mesmo.

Pero o problema vai máis aló. Onte á tarde coñeceuse que xa hai oficialmente un caso na nosa comarca. As factorías da ría concentran a varios milleiros de traballadores, moitos en espazos cerrados e de diversas procedencias xeográficas. Por tanto, poden ser un foco de propagación do coronavirus. De feito, tanto en Fene como en Cádiz hai persoas illadas en observación, ambas relacionadas con Reparacións: en Fene, un traballador procedente de Valencia contratado polo armador dun buque; en Cádiz, un militar dunha fragata que estivo en Madrid.

A experiencia de Italia demostra que non tomar medidas a tempo agrava o problema. O goberno recomenda cerrar tódolos centros educativos de todo o Estado español durante 15 días. Moitos concellos están suspendendo numerosas actividades. Os grandes centros de traballo tamén representan un gran risco potencial.

Canto antes se tomen medidas, máis efectivas serán. A única diferenza entre unha factoría de Navantia e un centro de ensino ou unha instalación deportiva é a existencia de intereses económicos. Pero a saúde ten que estar por riba dos cartos. Esta crise demostra que a privatización da sanidade en beneficio de intereses privados é prexudicial para os intereses xerais da poboación.

Neste senso, as empresas e administracións públicas deben dar exemplo e antepoñer a saúde da poboación. NAVANTIA DEBE SUSPENDER AS SÚAS ACTIVIDADES CANTO ANTES DURANTE O TEMPO NECESARIO.

Pero esta medida extraordinaria ante unha situación extraordinaria non pode repercutir negativamente sobre os traballadores, nin da principal nin das compañías. Mentres dure a suspensión, deben garantirse tanto os salarios como os postos de traballo de tódolos traballadores.

Xa antes do coronavirus, a economía daba claras mostras de ralentización. Os empresarios van intentar aproveitar esta crise sanitaria para atacar ós traballadores. A CGT OPOÑERASE A CALQUERA ERE COA ESCUSA DO CORONAVIRUS. TODO INTENTO PATRONAL POR SACAR PARTIDO DA SITUACIÓN DEBE SER COMBATIDO COA MÁXIMA CONTUNDENCIA. NIN RECORTES SALARIAIS NIN DESPEDIMENTOS.

Sección Sindical Unitaria de CGT en Navantia-Ferrol