post

Nº 7 da Folla da CGT de Navantia

Saíu o número 7 do boletín da CGT de Navantia e, como sempre con contido interesante:

 • A CGT denuncia a Navantia pola cláusula de confidencialidade.
 • Navantia quere represaliar ao persoal da UTE de mantemento.
 • Reclamación de carga de traballo.
 • Cómputo do tempo dos pases.
 • Retribucións 2020.
 • Falta de información sobre as reclamacións nos novos ingresos.

Pódese ler a Folla picando na ligazón de embaixo.

Sección Sindical Unitaria da CGT en Navantia-Ferrol

 

post

Novo número do Boletín de CGT en Navantia

Publicouse o número 6 da Folla da CGT en Navantia de Ferrolterra, que ten o seguinte e interesante contido:

 • Artigo do Diario de Ferrol de xullo de 2016, no que os sindicatos chamados maioritarios, daquela si, denunciaban as irregularidades nas contratacións de novo persoal.
 • Posición da CGT sobre as cláusulas de confidencialidade que pretenden restrinxir a información a algún membros do Comité.
 • Compromiso do novo goberno sobre Navantia Ferrol.

Quen queira pode ver o Boletín picando na ligazón de embaixo.

Sección Sindical Unitaria de CGT en Navantia-Ferrol

 

post

Novos ingresos en Navantia: de mal en peor

Onte houbo unha nova xuntanza entre Navantia e as comisións de Formación dos comités de empresa das factorías de Fene e Ferrol, e a cousa vai de mal en peor: a empresa comunicou onte que nas prazas de universitarios junior non pensa publicar ningunha lista, nin de admitidos nin de non admitidos. Por tanto, tampouco haberá ningún período de reclamacións.

Todo este proceso das prazas de Navantia comezou mal, empezando pola sinatura entre a empresa e o anterior comité de empresa dunhas bases para as prazas junior suspendidas uns días despois para renegocialas, seguindo polo límite dun máximo de 3 anos de experiencia profesional (o cal é de dubidosa legalidade), por unhas probas de acceso para as prazas de titulacións universitarias sen ningunha proba obxectiva, por un nivel escandaloso de non admitidos nas listas provisorias de operarios e empregados junior (66’2%), pola imposibilidade de subsanar erros ou aportar documentación pendente (intención na que a empresa se ratificou onte), polo anuncio de ingresos de operarios sen convocatoria pública… E onte, esta última “novidade”, que, visto o visto, nos tememos que non será a derradeira.

Navantia é una empresa pública. Este nivel de escurantismo é inaceptable. Que se quere ocultar?

O que está pasando é grave e a CGT pensa que hai que dicir ¡basta! e esixir:

 • Probas de acceso obxectivas para tódalas prazas, incluídas as de titulados universitarios.
 • Publicación das listas de admitidos e non admitidos, e período de reclamacións en tódolos casos.
 • Dereito a subsanar erros ou aportar documentación pendente nos períodos de reclamación.
 • Convocatoria pública de tódalas prazas

O comité de empresa de Navantia-Ferrol debe abrir un proceso de debate sobre toda esta situación co conxunto dos traballadores a través dunha rolda de asembleas parciais, culminando a mesma cunha asemblea xeral na que se decidan as posibles medidas a tomar.

Sección Sindical Unitaria de CGT en Navantia-Ferrol

 

post

Emafesa: reivindicación salarial 2020

A Sección Sindical de CGT en Emafesa-Ferrol ven de publicar as táboas salariais que se reivindican na empresa para o ano 2020. A idea é a equiparación co persoal laboral das administracións locais. Quen se interese pode abrir ou descargar o arquivo que se xunta ao pé.

 

post

Por unha convocatoria pública de todas as prazas de ingreso en Navantia

A empresa anunciou onte ás 14:15, na reunión coas comisións de Formación dos comités de Fene e Ferrol, a contratación eventual de 12 traballadores do primeiro curso da FP Dual. A entrada está prevista para o 8 de xaneiro.

A escusa é que reciban unha certificación de Navantia que acredite os coñecementos profesionais adquiridos, certificación que até agora non existe e da que só se sabe que a estenderá unha empresa externa.

¿Por que Navantia non lle dá a posibilidade de obter esa certificación ós estudantes da FP non dual ou ós becarios universitarios que fan ou fixeron prácticas aquí? ¿Por que Navantia non lle dá a mesma posibilidade ós traballadores das compañías?

Este é o último capítulo do cúmulo de chapuzas que a empresa vén practicando dende hai tempo. Por exemplo:

 • No proceso das prazas de profesionais junior, hai unha inaceptable porcentaxe de excluídos. Por riba, non está previsto que os inscritos poidan corrixir erros ou aportar documentación que falte.
 • En canto ás prazas de TS, os criterios non son obxectivos e reina o escurantismo.

Estamos a favor de que Navantia contrate directamente persoal, aínda que sexa con contratos eventuais. Pero Navantia é unha empresa pública, e isto significa que toda contratación debe facerse con transparencia e igualdade de oportunidades.

A CGT DENUNCIA ESTA IRREGULARIDADE E ESIXE QUE NAVANTIA FAGA UNHA CONVOCATORIA PÚBLICA DESAS 12 PRAZAS, PARA QUE TODA PERSOA QUE CUMPRA OS REQUISITOS DE DITA CONVOCATORIA TEÑA OPCIÓN A OBTER UNHA PRAZA.

En calquera caso, todo isto demostra que Navantia SI pode contratar directamente. Xa non hai escusas. A CGT ESIXE A DESAPARICIÓN INMEDIATA DA SUBCONTRATACIÓN E A CONTRATACIÓN DIRECTA POR NAVANTIA DE TODO O PERSOAL QUE NECESITE.

A CGT non vai quedar de brazos cruzados ante todo isto. Para empezar, ESIXIMOS QUE TODA ESTA SITUACIÓN (AVALADA SINDICALMENTE POR CCOO, MAS E UGT) SEXA SOMETIDA Á CONSIDERACIÓN DUNHA ASEMBLEA XERAL.

Sección Sindical Unitaria de CGT en Navantia-Ferrol

 

post

Xa saíu a Folla nº 4 de CGT Navantia

Xa se está a distribuir esta nova Folla, cun contido moi interesante: a barbaridade do proceso solectivo dos novos ingresoso ao non permitir a emenda de erros nas solicitudes, o novo plan de igualdade feito sen informar nin dar dereito á participación da plantilla, unha nota sobre o incremento salarial e outra sobre o vitalicio.

Sección Sindical Unitaria da CGT en Navantia-Ferrolterra

 

 

post

Navantia: n.º 3 da Folla da CGT

A Sección Sindical Unitaria de CGT en Navantia acaba de editar o número 3 da Folla. Inclúe un artigo sobre a carga de traballo, outro sobre a negociación dos días de libre disposición, unha comunicación sobre as visitas aleatorias da CGT para detectar riscos laborais, a proximidade dunha reunión sobre os novos ingresos e a relación do uso das horas sindicais dos representantes deste sindicato.

Inclúe tamén esta folla un artigo no que explican a loita dos traballadores de Extel da Coruña en contra dos despedimentos por enfermar.

Sección Sindical Unitaria de CGT en Navantia

 

 

post

Sae o nº 1 da Folla da CGT en Navantia-Ferrol

Trátase dunha publicación da Sección Sindical Unitaria da CGT en Navantia, na que se dará conta da información e das novidades de interese para o persoal.

Neste primeiro número fálase do Centro de Excelencia, das promocións, dos atrasos de asimilacións, das convocatorias de prazas, das parellas de feito, do control de accesos da Industria Auxiliar, das becas, do plus de distancia, da asesoría e da mani do día 28. Como se ve, un número moi completo ao que seguirán, periodicamente, outras follas.

Sección Sindical Unitaria da CGT en Navantia-Ferrol