post

Unha nova Folla en Navantia

O número 45 da Folla da CGT foi publicado pola Sección Sindical Unitaria. Este número ten o seguinte contido:

 • 25-N: Día Internacional contra as violentas machistas
 • Confluír cxs traballadorxs. CCOO e UGT conflúen coas empresas, pero fuxen de confluír coa súa clase.
 • Comparanza entre as convocatorias da SEPI e as de Navantia. nepotismo e arbitrariedade.
 • Calendario laboral 2021. Os excesos de xornada.
 • Encadramento salarial GP1 e GP2, bloqueado. Fai falla unha asemblea cos afectados.

As persoas interesadas poden ler ou descargar este número premendo nas ligazóns de embaixo.

Sección Sindical Unitaria da CGT en Navantia

 

post

Xa temos outra Folla da CGT en Navantia

Trátase do número 43 da nosa publiciación e contén o seguinte:

 • Sobre a guía da empresa e o COVID
 • Denuncias en Inspección de Traballo
 • A tomadura de pelo do permiso retribuído recuperable
 • Queremos luz e taquígrafos coas actas das reunións empresa-intercentros
 • Última hora sobre os novos ingresos
 • Non hai cartos para o dique cuberto

Quen teña interés pode ler ou descargar a Folla picando nas ligazóns ao pe desta entrada.

Sección Sindical Unitaria da CGT en Navantia-Ferrol

 

post

Prazas de Navantia: isto xa alcanza niveis surrealistas

As listas provisorias do exame teórico-práctico de 3 especialidades (Asistencia á dirección, Bacharelato e Mecatrónica) da convocatoria de prazas de operarios e empregados júnior 2019 de Navantia seguen pendentes de publicación.

O motivo é a intención da empresa de excluír a 4 aprobados destas tres especialidades. A xustificación de Navantia é que un psicólogo que os entrevistou por Skype así o recomenda.

Por que o psicólogo non considera aptas a esas persoas? Non se dan explicacións concretas. Alúdese simplemente a unha serie de posibles causas xenéricas como, por exemplo, a inmadureza persoal. Ou sexa, Navantia convoca prazas júnior ás que te podes presentar con 18 anos… e despois pode que non che dea a praza alegando que es inmaduro!!! Isto é surrealista. 

A actuación de Navantia en todo este proceso é impresentable. Está MALTRATANDO ós aspirantes, que nin se merecen nin teñen por que aturar as arbitrariedades e a falta de transparencia de Navantia, que aínda por riba é unha empresa pública, malia que non o pareza vendo como actúa a xefatura de RRHH. O último (que non derradeiro, por desgraza) exemplo témolo nas listas provisorias das 6 especialidades que si se publicaron: sen nota do exame (que determina o obter praza ou non) e desordenadas, de forma que un aspirante non puido saber cal era a súa situación relativa na lista, a canto estaba da derradeira persoa que obtiña praza, etc., informacións fundamentais de cara a unha posible reclamación.

Esta mañá houbo unha reunión coa dirección de RRHH de Navantia. A postura sindical maioritaria é que, sen unha explicación que o xustifique, non se admitirá as exclusións. Para a CGT é insuficiente: non imos admitir a exclusión de ninguén porque unha entrevista persoal é un método de selección SUBXECTIVO.

Isto non pasaría se CCOO, MAS e UGT, que constitúen a maioría sindical do comité de empresa, defendesen uns procesos de selección baseados exclusivamente en probas obxectivas e nos principios de igualdade, mérito e capacidade.

E tampouco pasaría se a maioría sindical non lle permitise a Navantia andar cambiando as regras do xogo á súa comenencia, como pasou neste caso: a entrevista non aparece nas bases da convocatoria e, por tanto, significa violalas.

Esiximos a publicación inmediata das listas provisorias sen exclusións e a continuación do proceso, a fin de que poida producirse canto antes o ingreso dos novos compañeiros e compañeiras.

Sección Sindical Unitaria de CGT-Navantia

 

post

Folla da CGT en Navantia

O número 42 da Folla da CGT en Navantia xa foi publicado. Contén o seguinte:

 • Unha aclaración sobre os casos de COVID-19
 • Exceso de xornadas da Industria Auxiliar no perímetro de Navantia
 • Sentenza contraria a Navantia sobre prestamismo laboral
 • Novos ingresos

Para profundizar nos temas, pódese descargar ou ler a Folla picando nas ligazóns do pé desta entrada.

Sección Sindical Unitaria da CGT en Navantia-Ferrol

 

post

41ª Folla da CGT en Navantia

Acaba de saír publicada a Folla da CGT número 41, que ten o seguinte contido:

 • Concentración ante o aumento dos casos de COVID-19
 • O caso do positivo en IPA
 • Reclámase investimento en ventilación
 • Subcontratación da subcontratación de Navantia en materia sanitaria
 • O circo das entrevistas para as prazas de operarios júnior
 • A cuestión do permiso retibuido recuperable
 • A mentira dos contratos TS Junior
 • Horas sindicais gastadas en outubro

Quen teña interés pode ler ou descargar a Folla nas ligazóns de embaixo.

Sección Sindical Unitaria da CGT en Navantia-Ferrol

 

post

Prazas de Navantia: non hai por onde collelo

Navantia publicou onte, martes 27, as listas provisorias da 3ª proba (exame teórico-práctico) da convocatoria de prazas de operarios e empregados júnior 2019.

Só se publicaron as listas de seis especialidades. Outras tres (Asistencia á dirección, Bacharelato e Mecatrónica) quedaron pendentes.

A causa disto é que entre os APROBADOS destas tres especialidades hai persoas que na 2ª proba (test psicotécnico) obtiveron un resultado que a empresa calificou como “llamativo”. (O que non se sabe é que lle chama a atención, aínda que nolo podemos imaxinar).Navantia pretende que, antes de decidir se lles dá unha praza ou non, estas persoas teñan que pasar porunha entrevista persoal.

A CGT rexeita totalmente toda proba de acceso NON OBXECTIVA (tests de personalidade, entrevistas persoais…).

O que pretende Navantia é trasladar ás prazas de operarios e empregados o modelo de selección SUBXECTIVO, ARBITRARIO E SEN TRANSPARENCIA que utiliza historicamente nas prazas de técnicos superiores, tamén nas que están saíndo nos últimos meses.

Ademais,neste caso concreto a entrevista persoal representaría unha violación das bases da convocatoria porque non está contemplada nas mesmas.

A pretensión de Navantia equivale tamén a aplicar retroactivamente o resultado da 2ª proba… a persoas que xa fixeron e aprobaron a 3ª. IMPRESENTABLE!!!

Esiximos a PUBLICACIÓN INMEDIATA DAS LISTAS PENDENTES E A CONTINUACIÓN DO PROCESO.

Isto non pasaría se CCOO, MAS e UGT, que constitúen a maioría sindical do comité de empresa, en vez de aceptar, como fixeron, esta aberración, defendesen uns procesos de selección baseados exclusivamente en probas obxectivas e nos principios de igualdade, mérito e capacidade.

Non facelo significa que as cousas poden descorrer por canles non previstas, como xa lles pasou con toda a argallada do baremo e a nota de corte da 1ª proba.

Sección Sindical Unitaria de CGT en Navantia-Ferrol

 

post

Novos ingresos en Navantia: cacicada abortada

Este é o titular do número 37 da Folla da CGT que a Sección Sindical Unitaria en Navantia acaba de publicar. Tamén se inclúe a solidariedade cxs compañeirxs en loita de Alcoa, novas sobre o Covid-19, información sobre o comedor e o economato, unha nota sobre as actas dos comités e que nada cambiou aínda que cambiaron á presidenta.

Que teña interés pode abrir ou descargar a Folla picando nas ligazóns de embaixo.

Sección Sindical Unitaria da CGT en Navantia-Ferrol

 

post

Navantia: folla número 34

Xa saíu o número 34 da Folla da que a CGT edita en Navantia-Ferrol. Nesta ocasión, o artigo de cabeceira fala da actitude da empresa no que atinxe á saúde dxs traballadorxs, que é posposta á produción.

A continuación a Folla fala dos novos ingresos e dos erros nos baremos, que xa empezan a ser un clásico. Segue cunha mención á semana da mobilizade, para a que se fan propostas, trata do escándalo do proceso de selección narrando situacións noxentas concretas e finaliza cunha mención ao cartucho de Nadal.

Pódese consultar ou descargar pinchando nas ligazóns do pe desta noticia.

Sección Sindical Unitaria de CGT en Navantia-Ferrol

 

post

Navantia: pandemias, protocolos e teletraballo

Pandemias, protocolos e teletraballo: este é o artigo de cabeceira do número 33 da Folla da CGT, editada pola Sección Sindical Unitaria en Navantia-Ferrol. Continúa cun comentario sobre a subcontratación, cada vez máis presente en Navantia, unha crítica á mobilización de delegados -que en realidade é desmobilizadora-, a cuestión dos novos ingresos, a posibilidade de conxelación salarial para 2021 e a reclamación da presentación do escalafón.

Pódese consultar ou descargar a Folla picando nas ligazóns de embaixo.

Sección Sindical Unitaria da CGT en Navantia-Ferrol

 

post

Novos ingresos en Navantia: segue a desfeita

Hoxe houbo unha reunión entre Navantia e os comités de empresa de Fene e Ferrol sobre o proceso de reclamacións á lista provisoria de aprobados na primeira proba das prazas de operarios e empregados júnior 2019.  

Aparte de informar sobre a revisión das reclamacións sobre a nota ou o baremo, que está a piques de rematar, falouse das reclamacións por ser declarado “non apto” ó non acadar 28 puntos no exame teórico. 

As reclamacións alegan que as bases recollen que esa nota mínima no exame só é un requisito para poder obter puntos de baremo, pero non para acceder á segunda proba (psicotécnico). Alegan tamén que as bases recollen explicitamente que á segunda proba pasarán 3 persoas por praza, cousa que non se cumpre nas súas especialidades.  

Que propón facer con esas reclamacións a dirección de Navantia? DEIXALAS SEN RESPONDER. Con que argumento? Que non son reclamacións nin sobre a nota do exame teórico nin sobre a puntuación do baremo.  

Son reclamacións sobre as listas provisorias da primeira fase de persoas que entenden que deberían ser aptas e reclaman que se lles considere como tales nas listas definitivas. Se agora non é o momento para que reclamen, cando vai ser?  

A resposta ás reclamacións non é unha opción, é un dereito dos aspirantes.  Outras reclamacións están sendo respondidas. Navantia non pode negarse a responder algunhas. É totalmente inaceptable nunha empresa pública. A CGT considera a actitude escurantista e prepotente da empresa un auténtico escándalo que non imos aceptar. Esiximos que Navantia responda a tódalas reclamacións presentadas sen excepción.  

Todo isto é un exemplo máis da monumental chapuza deste proceso. Non se pode falar agora do “espíritu” das bases. Se as bases están mal redactadas, terán que asumilo. E as bases poñen o que poñen: os 28 puntos no exame é un requisito para obter puntos de baremo, non para poder pasar á segunda proba. Por tanto, á segunda proba deben pasar 3 persoas por praza.  

Navantia xa ten unha denuncia presentada no xulgado polo proceso de selección nas prazas de titulados universitarios júnior 2019. Actuando así, está comprando boletos para que as prazas de operarios e empregados acaben no mesmo lugar.

Sección Sindical Unitaria de CGT en Navantia-Ferrol