post

[Ferrol] Navantia perde un xuízo en San Fernando

Como sabedes, en xaneiro de 2018 a empresa pagara os atrasos das asimilacións correspondentes ó período 2014-2017, ambos anos inclusive. Uns meses máis tarde, un compañeiro da nosa factoría obtivo unha sentenza xudicial favorable á súa reclamación de intereses por ditos atrasos.

A semana pasada houbo unha nova sentenza, esta vez por unha demanda de conflito colectivo na factoría de San Fernando presentada polos compañeiros do sindicato SAT. A sentenza desta demanda do SAT recoñece o dereito de tódolos traballadores desa factoría a cobrar determinados intereses. A sentenza é recorrible, pero en calquera caso é outra sentenza que tamén nos dá a razón ós traballadores.

A dirección de Navantia presume de moderna. Pois hai que dicirlle que non pagar o que se lles debe ós traballadores é bastante rancio. Se a dirección é tan moderna como quere aparentar publicamente, QUE EMPECE POR NON RECORRER ESTA SENTENZA CONQUISTADA POLO SAT EN SAN FERNANDO E QUE CONTINÚE POR PAGAR OS INTERESES A TÓDOLOS TRABALLADORES AFECTADOS, SEXAN DE SAN FERNANDO OU DE CALQUERA OUTRA FACTORÍA. Menos gastar cartos en cousas totalmente superfluas e innecesarias como o cambio de logo (que, dito sexa de paso, estaría ben saber por canto vai saír) e máis pagar as débedas.

Sección Sindical Unitaria en CGT Navantia-Ferrol

 

Hace un año de los 179 despidos en Atento

Un año después del conflicto surgido por los 179 despidos en la empresa 13032008009-small.JPGAtento, filial de Telefónica dedicada a la atención al cliente y ubicada en la calle Juan Flórez, el TSJ de Galicia confirma las sentencias de los juzgados de lo social de A Coruña declarando la improcedencia de los despidos, pero no la nulidad, que conllevaría la readmisión de los trabajadores.

El pasado 20 de marzo de 2007, días después de haber despedido de forma improcedente a 18 trabajadores en situación de baja por enfermedad, Atento despidió fraudulentamente a 179 compañeros más, con contrato de obra en el servicio 1004 (Línea de Atención Personal), argumentando una falsa disminución del volumen de llamadas recibidas para reducir la plantilla, cuando en realidad se trataba de trasladar el trabajo a países de América Latina y a Marruecos para abaratar costes. Read More