post

[A Coruña – Ferrol] Viaxe reivindicativa en tren a Pontedeume

A CGT da Coruña apoia á Plataforma en Defensa do Tren da Coruña e As Mariñas, que organiza o sábado 30N unha viaxe viaxe reivindicativa no tren a Pontedeume para defender a mellora da liña A Coruña – Ferrol, a implantación do servizo de cercanías aproveitando a intraestrutura existente, a mellora e potenciación do ferrocarril de ancho métrico entre Ferrol e Ribadeo, a mellora da liña A Coruña – Lugo e a recuperación, en xeral, do ferrocarril convencional.

O acto consiste na viaxe a Pontedeume desde Ferrol (8.54) e A Coruña (10.50) con paradas en todas as estacións intermedias. Ás 12.00 sairase en manifestación desde a Estación de Pontedeume ata a Alameda, onde se fará a lectura do manifesto.

Os horarios:

A Coruña-Pontedeume

A Coruña:10:50 Elviña-Universidade:10:55 O Burgo-Santiago:11:03 Cambre:11:09 Cecebre:11:12 Betanzos-Infesta:11:19 Betanzos-Cidade:11:29 Pontedeume: 11:44

Pontedeume – A Coruña
Saídas ás 14:35, 17:41 e 19:37

Ferrol-Pontedeume
Ferrol:08:54 Perlío:09:04 Cabanas-Areal:09:12 Pontedeume: 09:14

Pontedeume – Ferrol
Saídas ás 14:12; 17:18 e 19:15

É importante que a xente que viaxe desde Cambre ou Cecebre que indiquen a que hora queren volver, xa que hai que habilitar a parada de volta porque habitualmente o tren non ten parada alí.

Calquera dúbida enviade unha mensaxe por privado ao facebook da Plataforma.

Comité Local da CGT da Coruña

 

post

Navantia Ferrol: o centro de excelencia naval debe estar en Ferrolterra

Navantia asinou con Siemens un acordo para crear un Centro de Excelencia do Sector Naval. Este centro de excelencia será o centro de formación dos futuros profesionais que se encargarán tanto do deseño do buque (dende a súa fase conceptual inicial até a fase de detalle) como do proceso de construción, as probas e o apoio ó ciclo de vida.

Como se ve, é un proxecto ligado directamente á actividade de Navantia. Pero a pesar disto, acaba de coñecerse que estará ubicado en Santiago. Esta decisión da dirección de Navantia é unha auténtica vergoña dende calquera punto de vista.

En primeiro lugar, o recomendable é que o centro formativo estea o máis cerca posible do centro produtivo. As razóns son tan obvias, que sobra dicilas.

En segundo lugar, aquí hai un campus tecnolóxico naval da Universidade.

En terceiro lugar, na nosa comarca hai espazos infrautilizados que poden acoller o centro de excelencia, empezando por Navantia-Fene, o CIS da Cabana…

En cuarto lugar, esta comarca leva anos sufrindo unha reconversión salvaxe que destruíu milleiros de empregos no sector naval. O estaleiro 4.0 vai supoñer unha redución das necesidades de man de obra en determinadas actividades. Se os empregos que xorden das innovacións tecnolóxicas non están aquí, Ferrolterra verá aumentar a súa decadencia.

Esta decisión de Navantia é unha mostra máis de como a dirección non toma as súas decisións dende o punto de vista dos intereses da empresa pública, senón dende o punto de vista dos intereses da empresa privada porque a única razón que pode haber para ubicar o centro de excelencia naval en Compostela son os intereses de Siemens.

CGT esixe que Navantia rectifique esta decisión totalmente inxustificada e que o centro de excelencia se ubique en Ferrolterra.

Sección Sindical Unitaria de CGT en Navantia Ferrol

 

post

Navantia: por unha igualdade de oportunidades real nas convocatorias de novos ingresos

Hai uns días, nunha xuntanza da permanente do comité, CCOO plantexou a posibilidade dunha convocatoria de prazas de ingreso exclusivamente para estudantes da FP dual. Segundo CCOO, “non sería bo que chegasen á oposición”. Estas prazas serían a maiores das asinadas no plan de empresa.

CCOO pediunos ós demais sindicatos que valorásemos a súa proposta. A CGT así o fixo nunha asemblea de afiliadas/os. E a nosa opinión é a seguinte:

  1. A proposta de CCOO supón unha clara discriminación, e por triplicado: a) Discrimina ós traballadores de compañías, que son os que están a facer os barcos. b) Discrimina ós estudantes da FP non dual, cuxas titulacións teñen o mesmo valor académico cás da FP dual e algúns dos cales tamén fan prácticas na nosa factoría. c) Discrimina en xeral a calquera traballador que queira optar a entrar aquí.
  2. Navantia é unha empresa pública. Nas convocatorias de prazas de ingreso debe haber unha IGUALDADE DE OPORTUNIDADES REAL, non ficticia.
  3. A CGT reivindica máis plantilla da principal porque a actual é insuficiente e porque estamos en contra da subcontratación. Neste senso, celebraríamos un aumento do número de prazas de ingreso. Pero se ese aumento está vencellado á aceptación de condicións inxustas, a nosa resposta é NON.
  4. Creando expectativas que agora non pode cumprir, CCOO conseguiu afiliar á gran maioría dos estudantes da FP Dual. Pero a solución ó enguedello en que se meteu por substituír o sindicalismo polo clientelismo non pode ser unha convocatoria exclusiva para ese grupo reducido de persoas.
  5. No canto de facer propostas discriminatorias, mellor sería adicarse a corrixir as deficiencias e inxustizas da convocatoria de prazas xa en marcha, que non hai por onde collela.
  6. Recentemente houbo dúas asembleas xerais en dous días consecutivos, unha pola situación das prazas (só para a principal) e outra pola carga de traballo (conxunta). A CGT propuxo celebrar unha única asemblea con tódolos traballadores para tratar ambos temas, por entender que eran de interese para os dous colectivos. Os demais sindicatos rexeitárono. CCOO “argumentou” que convocar ós compañeiros da IA á asemblea da principal sobre as prazas discriminaría a aqueles traballadores da IA que están nos talleres da rúa. Pois se iso era discriminatorio, como cualificar a proposta que fai agora CCOO? E como cualificar que CCOO lle solicitase á empresa pases de visita para que estudantes da FP dual afiliados seus puidesen entrar na factoría para asistir á asemblea da principal? Tratar ós compañeiros da IA como traballadores de segunda ou como súbditos é máis propio do sindicalismo corporativista que do sindicalismo de clase.

Sección Sindical Unitaria de CGT en Navantia-Ferrol

 

post

[Cee-Dumbría] A CGT entra en Ferroatlántica

Celebráronse eleccións sindicais no centro de traballo de Ferroatlántica en Cee-Dumbría, unha factoría metalúrxica especializada en aleacións especiais.

A CGT presentábase aquí por primeira vez e, grazas ao traballo da Sección Sindical, obtivo uns excelentes resultados. Así, o novo Comité de Empresa quedou conformado como segue:

  • CIG, 6
  • CGT, 4
  • UGT, 3

A CGT agradece a confianza depositada polo cadro de persoal e asume o compromiso de seguir loitando en defensa dos dereitos laborais e sociais.

Comité Local da CGT da Coruña

 

post

Atento A Coruña: sobre ampliacións de xornada no CAT

Habréis visto unos carteles colgados en la sala del CAT en los que Atento informa de la posibilidad de ampliar jornada durante un período de tiempo; a partir de ahora se hará así, y es debido a la denuncia de la CGT por no dar la posibilidad de equiparar las jornadas de trabajadorxs que ya están contra tadxs y lxs de nueva contratación.

La cuestión se resolvió en presencia de la lnspectora de Trabajo, con el compromiso de la empresa de “publicar en el tablón de anuncios todas las vacantes que se produzcan y que se puedan ocupar por personal ya contratado para ampliar las jornadas de sus contratos a tiempo parcial y ser contratados mayor número de horas». A ver si esta vez Atento cumple con su palabra y no sucede lo que en otras ocasiones en las que cuando  se contrata  a  trabajadorxs  con  un  mayor número de horas que las que tenemos quienes ya estamos trabajando.

Sección Sindical de la CGT en Atento A Coruña

 

post

A Coruña: solidariedade con Pintos

A CGT da Coruña quere amosar a súa solidariedade con Xesús Anxo López Pintos, militante da CIG que vai ser xulgado entre os días 12 e 14 de novembro por uns acontecementos que tiveron lugar en Ferrol no ano 2012. Naquel momento, de gran conflictividade na comarca Ferrolá, e nunha concentración de Navantia e Poligal, houbo cargas policiais que se saldaron coa detención inxusta de Pintos. Con posterioridade, foi acusado de ferir a un policía, polo que lle piden tres anos de cadea por atentado.

Para CGT, esta é unha situación represiva que non se pode consentir. Por iso, quere amosar o seu apoio ás mobilizacións que se están a desenvolver e, concretamente, chama á participación na concentración que vai ter lugar o día 12 de novembro diante da Audiencia Provincial (antiguo edificio de Tabacalera na Coruña) entre as 9:30 e as 11:00 horas.

Comité Local da CGT da Coruña

 

post

Atento A Coruña: permisos retribuidos a partir do primeiro día laborable

En sentencia de 13 de febrero de 2018, el Tribunal Supremo reconoce el derecho a hacer uso del permiso por fallecimiento de familiares, licencia de matrimonio y nacimiento de hijos a partir del primer día laborable posterior, si cualquiera de los hechos causantes ocurren Durante días no laborables.

Cuando desde la CGT tuvimos noticia de que Atento incumplía la sentencia, presentamos denuncia ante Inspección de Trabajo, que nos ha dado la razón y requiere a la empresa a que «proceda al reconocimiento de este derecho desde la fecha en que se dictó la sentencia, el 13 de febrero del 2018, en relación a todos los trabajadores del centro de trabajo que hayan perdido el disfrute de  licencias de matrimonio, nacimiento de hijos y fallecimiento de familiares,  por coincidirles con días de libranza o vacaciones. En fecha 30 de octubre deberá remitir un informe en el que se indique los días en que se pactan para el disfrute de las licencias que no se disfrutaron en su momento con los trabajadores afectados, su incumplimiento supondrá el inicio de expediente sancionador».

Si es vuestro caso, y la empresa os ha denegado el permiso por esta causa y antes del 30 de octubre no os ha contactado para pactar el uso de los días de permiso, podéis contactar con cualquier delegado o delegada de la CGT.

Sección Sindical de CGT en Atento da Coruña

 

post

Finaliza sen acordo o proceso de negociación de vacacións en Atento-A Coruña

Como era de esperar, la negociación de vacaciones 2020 ha sido breve. Vista la postura de la empresa en la primera reunión del  3 de octubre, en la que de inicio Atento imponía unos mínimos (sus plazos, sus cupos, sus reservas a adjudicarnos las vacaciones), lo de hoy ha sido rápido.

Lo único que la empresa aceptaba modificar de sus exigencias de partida son sus plazos, y solo los relativos a nuestras solicitudes, que para dar respuesta a ellas ya lo harán cuando les venga en gana, suponemos que ciñéndose a los dos meses de antelación que marca la normativa. Os recordamos que en la negociación del pasado año Atento se comprometía a contestarnos en menos de un mes si las solicitábamos en sus plazos.

Nuestra petición -reiterada y ya realizada el pasado año- de que sus cupos se faciliten por número de personas y no en porcentajes, con objeto de dar transparencia a los mismos y a toda la planificación, ni siquiera ha recibido respuesta (solo cuando se la recordamos nos han dicho N O).

De lo que no se olvidan es de mantener la posibilidad de imponernos períodos de vacaciones a quienes -por múltiples motivos no  podamos organizar nuestra vida ciñéndonos a sus planificaciones.

Con este panorama la CGT no firma un acuerdo. No  vamos  a  ser cómplices de un sistema opaco ni de permitir que Atento imponga vacaciones a nadie y, en definitiva, que se nos restrinjan más nuestros derechos en esta materia.

Secciión Sindical de CGT en Atento-A Coruña

 

post

Traballadorxs das Pontes: temos que recuperar a nosa voz

Estamos a vivir nosa comarca un momento crucial para xs traballadorxs: unha empresa do oligopolio enerxético, Endesa, ten secuestrado o noso futuro e provoca a vulneración dos nosos dereitos laborais, abocando ao paro e miseria vital de milleiros de nós sen asumir ningún tipo de responsabilidade sobre a situación que está a provocar.

Mentres o negocio lles foi rendible, aproveitaron a situación ata o fondo, dun xeito voraz, cobizoso e depredador do medio natural. Agora que comeza a non haber negocio, ameazan co abandono para poder ir roubar a outros lugares, quizás outros países, aínda sen explotar.

Para a CGT isto é inadmisible, Endesa e o resto de empresas que se beneficiaron todos estes anos son responsables dos postos de traballo que agora están en perigo e calquera solución de futuro pasa polo establecemento de plans sustentables que aseguren unha transición xusta con postos de traballo sen perdas de dereitos, postos de traballo sostibles, non precarios e de calidade.

Nesta conxuntura, non esquecemos o papel das institucións e dxs políticxs, cómplices durante tantos anos das empresas, ás que permitiron campar ás súas anchas e que fomentaron a esquilma da natureza de xeito ilimitado.

O mellor xeito de combater estes abusos mafiosos é a organización dos traballadorxs e iso debemos facelo de forma autónoma e tomando o control na defensa dos nosos dereitos.

Non é só un problema do persoal de Endesa. O emprego nas empresas auxiliares está en grave risco. Non podemos ceder, nin permitir, ningunha agresión contra os postos de traballo. Precisamos organizarnos ante as lóxicas de lucro incesante da patronal. Diferenciarnos doutros espazos que intentan monopolizar as loitas e as transforman en banderíns de enganche electoreiros. Temos a capacidade para construír unha ferramenta de loita con vida propia, baseada na solidariedade e no apoio mutuo, de xeito que nós sexamos donxs das nosas decisións con independencia das institucións e dos poderes políticos.

POR UNHA TRANSICIÓN XUSTA!

POLA DEFENSA DOS POSTOS DE TRABALLO!

Comité da CGT da Coruña

 

post

[A Coruña] As aberracións de Atento: vacacións para o 2020 e seguintes

Ayer 3 de octubre estábamos citadas por la empresa -junto al resto de sindicatos- para mantener una reunión con el fin de llegar a un acuerdo para organizar las vacaciones del 2020. Nada más lejos de la realidad. Comenzaron la reunión marcando territorio, con prepotencia cínica y nulo respeto. Nos plantan de entrada sus mínimos que sí o sí debemos tragarnos, pasando por alto todo lo acontecido con las vacaciones de este ano y obviando cualquier alusión al conflicto colectivo que el comité de empresa, por unanimidad, acordó presentar, y cuyo juicio está señalado para el 10 de diciembre.

Ni tan siquiera lo disimulan. Tienen la clara intención de volver a la carga con imposiciones: sus plazos, sus cupos, sus reservas a adjudicarnos las vacaciones (de nuevo y a pesar de…) a quien ose organizar su vida al margen del yugo de Atento. No sabemos todavía que nos depararán esta vez sus despreciables maniobras pero el mensaje que nos lanzan es evidente: dividirnos y desgastarnos, conseguir que cada cual -con la esperanza de resultar agraciada o agraciado- corra a solicitar las vacaciones cuando y como Atento quiere.

Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero si el mensaje de Atento es insultante el nuestro tiene que estar a la altura, no permitiendo que nos atropellen de esta manera y haciendo frente a sus desprecios. Si ahora cedemos a sus ofensas conseguirán que nuestras vacaciones venideras sean las que ellos decidan año tras año, eliminando cualquier atisbo de acuerdo mutuo.

Por CGT, si en algún momento Atento cambia radicalmente el rumbo y está dispuesta a negociar y no a hacer su negocio, estaremos y haremos nuestra parte que es procurar un acuerdo provechoso para los intereses de todxs.

Sección Sindical de CGT en Atento-A Coruña