Ante as noticias aparecidas o día de hoxe en diversos medios de comunicación que informan da presentación, como candidato a la alcaldía de Vigo, de Miguel Ángel Cabaco, secretario de Acción Social da CGT de Vigo, a CGT de Galicia manifesta o seguinte:
a) A CGT non avala nin apoia ningunha candidatura electoral.
b) Os Estatutos de la CGT prohiben expresamente a utilización das siglas do sindicato na promoción de ningunha candidatura política e establecen os mecanismos de incompatibilidade entre os cargos sindicais e os membros de candidaturas e organizacións políticas.
c) A CGT tomará as medidas necesarias para facer que se cumpran os Estatutos da organización de forma inmediata.

A Coruña, 11 de marzo de 2015

Comparte esta entrada ...