A empresa GAINCA VOZ Y DATOS, S.L. despediu ao traballador Xurxo Gómez, compañeiro militante da CGT.

Xurxo iniciou a súa relación laboral con GAINCA o 6 de agosto de 2007 e o día 17 de marzo de 2008 sufriu un accidente laboral do que aínda recibe asistencia sanitaria na unidade de neurocirurxía.

Dende o principio da baixa, GAINCA presionou ao traballador para que se reincorporase ao traballo. Ante esta presión, Xurxo dirixiuse ao INEM para saber si tiña algún contrato en vigor (pois el non tiña firmado ningún contrato de traballo). A Directora da ofi cina do INEM lle respondeu que non, e que a súa situación pasaba a ser de contrato indefinido.

Dez días máis tarde, GAINCA entregou na oficina do INEM un contrato temporal que remataba o 5 de maio de 2008. GAINCA falsifi cou a fi rma do traballador neste contrato e Xurxo así llo fixo ver á empresa o día 21 de abril de 2008, cando llo amosaron para forzalo, unha vez máis, a que se reincorporara ó traballo aínda que non estivese en condicións de poder facelo sen arriscar gravemente a súa integridade física.

¿Por qué tanto empecinamento de GAINCA en que Xurxo se incorporara ó traballo sen estar curado? Porque Xurxo Gómez é o único escalador que teñen na plantilla e prefi ren rebentalo antes que contratar a outro. Esta dura realidade é a que se esconde detrás da bonita propaganda de "R".

Xurxo Gómez resistiu esa chantaxe e o día 2 de maio de 2008 denunciou os feitos ante a Inspección de Traballo. O día 20 de maio, GAINCA despide a Xurxo por "disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo durante los meses de febrero, marzo y abril de 2008". (Dende o 17 de marzo Xurxo está de baixa polo accidente laboral)

O Informe emitido pola Inspección non deixa dúbidas:

"… a) La relación con la empresa GAINCA es de carácter indefi nido. Así mismo el Inspector de trabajo estima que … su despido es nulo.
b) Dada la falsificación de su firma en el contrato de trabajo, dicha falsifi cación puede caer dentro del ámbito de lo penal.

Se levanta a la empresa acta de infracción por estimarse fraude de ley en el contrato temporal registrado el 17-04-08"

Pese a claridade dos feitos, o Xuíz de instancia declarou o despido improcedente, afirmando que non podía ser nulo porque a empresa xa tiña decidido o despido antes da denuncia na Inspección de Traballo. (¡Ai! ¡As entendedeiras da súa señoría!). A sentencia está recorrida diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Prácticas mafiosas:

Quen firmou o contrato de traballo (coa falsa firma de Xurxo) foi o Xefe de Persoal de Gallega de Infraestruturas del Cable SL. Esta empresa e GAINCA fan os traballos de R Cable y Telecomunicaciones de Galicia SA. Os traballadores destas empresas desprázanse en vehículos co anagrama de "R", a súa roupa de traballo os identifica como de "R", etc. etc…. pero están baixo as condicións das contratas.

Estas condicións de indefensión permanente dos traballadores, con ou sen contrato, sen recoñecemento de categorías profesionais, coa chantaxe constante da temporalidade … que si reclamas ou esixes non se che renova o contrato, pero si calas ou renuncias has de seguir traballando para "R", etc.. etc. ¡Así están medrando os benefi cios de "R"!

Nós estamos aquí, concentrados diante de "R", para esixirlle que impoña a readmisión do compañeiro Xurxo Gómez. Que remate esta inxustiza e que poña fin ás prácticas mafiosas das súas contratas para cos seus traballadores.

Tamén estamos aquí para rematar coa situación de angustia que vive o traballador, o noso compañeiro Xurxo Gómez. Despedido, en tratamento de neurocirurxía polo accidente laboral sufrido, con familia que manter (ten unha filla de 8 anos) …

¡¡ GAINCA E GALLEGA DE INFRAESTRUCTURAS AVASALLAN E DESPIDEN,

"R" MEDRA E INCREMENTA OS SEUS BENEFICIOS … !!

¡¡ NON PERMITAMOS ESTES ABUSOS !!

¡¡ NIN DESPIDOS, NIN REPRESIÓN !!

¡¡ XURXO READMISIÓN !!

Comparte esta entrada ...