Metal-Campaña de readmisión dos despedidos de SEAT.

Dende a FESIM-CGT, (Federación Estatal de Sindicatos do metal- CGT), estase a realizar unha campaña de mobiliacións a nivel estatal para reivindicar esta causa ante o «esquecimento» do compromiso que adquiriu SEAT, despois do Expedente de Regulación de Emprego (ERE) aplicado no 2005 no cal procedeuse ao despido de 660 traballadores. Ao día de hoxe aínda quedan 101 despedidos do ERE, deles -33 con sentenza de nulidade- 28 deles por discriminación por pertenecer á CGT. -68 pendentes de reingreso- 22 son afiliados a CGT o que supón máis do 38%. Read More