Na Asemblea celebrada o pasado venres, 23 de xaneiro, nos locais sindicais do SOV da Coruña, ademais de procederse á toma de acordos e ao nomeamento de delegados para o Pleno de Sindicatos da CGT de Galicia, se procedeu á renovación do Secretariado Permanente do Sindicato. O compañeiro Angel Valladares, da sección sindical de ADIF, ocupará a responsabilidade de Secretario Xeral, mentres que o compañeiro Manuel Creo, da sección sindical de Atento, se fará cargo da Secretaría de Organización. Para eles e para todos e todas, saude e acerto

Comparte esta entrada ...