A FL de Vigo fai un chamamento a todos/as os/as afiliados/as e simpatizantes para que acudan a esta concentración diante da Delegación de Traballo en Vigo, o mércores 16 de xuño ás 11:00h.

A nova reforma laboral, que previsiblemente será aprobada este mércores no consello de ministros tras "esgotar a  vía do diálogo cos axentes sociais" para a súa imposición posterior mediante decreto, suporá (de impoñerse) un novo retroceso nos dereitos dos/as traballadores/as en aspectos como o abaratamento do despido e flexibilización das condicións de traballo, cun aumento da precariedade para toda a clase traballadora.

No capítulo dedicado á modificación substancial das condicións de traballo, establécense causas "obxectivas" ("probadas" razóns técnicas, organizativas ou de produción) para modificar unilateralmente a capricho das empresas aspectos como: xornada de traballo, distribución irregular da xornada e horario, réxime de traballo a quendas, salario e sistema de remuneración, sistema de traballo, rendemento e funcións, independentemente do que establezan os Convenios Colectivos.

Na mesma liña inclúese unha nova cláusula de inaplicación salarial deixando en mans dun laudo arbitral o determinar "se a aplicación do réxime salarial establecido no convenio pode danar a situación e as perspectivas da empresa ou a súa estabilidade económica". Tamén ábrense novas vías para as suspensións temporais dos contratos ou redución da xornada por causas "obxectivas" ou de forza maior.

Créase un novo "contrato de fomento da contratación indefinida", cunha indemnización por despido de 33 días por ano traballado cun máximo de 24 mensualidades. Deses 33 días, 8 serán abonados directamente dende as arcas públicas e cos cartos de todos/as (mediante o FOGASA). A contratación nesta modalidade será subvencionada con cartos públicos ás empresas en cantidades que chegan aos 1400€ ao ano e durante tres anos. Inclúense tamén bonificacións do 100% ás cotas á seguridade social para os contratos de formación, sendo estes contratos precarios fomentados mediante novas modificacións no Estatuto dos/as traballadores/as que inclúen unha ampliación de 4 anos na idade máxima na que se poden aplicar (de 21 a 25 anos).

Ábrese a veda para as axencias de colocación con fins lucrativos, o que suporía a liquidación  dos servizos públicos de emprego e a súa substitución polas empresas de traballo temporal (ETT,s) de xeito xeneralizado e cunha nova formulación de ditas "empresas".

Todas estas medidas van maquilladas cunha ínfima subida da indemnización para o despido de contrato por obra que será de 12 días a partir do 2014, e algúns retoques en temas como a igualdade.

A FL de Vigo chegou a un acordo con outras oito organizacións ( sindicais, políticas, culturais e da mocidade ) para tentar dar unha resposta e facerlle ver aos sindicatos institucionais que só queda un camiño: a folga xeral, pero unha Folga Xeral terá que ser unha xornada de loita para lle demostrar aos gobernos e á patronal que desta vez non van conseguir os seus obxectivos. Non será unha folga defensiva ou pasiva, será unha folga na que imos poñer encol da mesa non só o rexeite ás súas medidas, senón cales son as que verdadeiramente necesita a clase obreira.

Participa e infórmate no Sindicato.

Comparte esta entrada ...