O Comité do Sindicato Único de Traballadores «Solidariedade Obreira» de Pontevedra, reunido o pasado luns, 24 de agosto, elaborou a convocatoria da próxima Asamblea Xeral do Sindicato. Terá lugar o día 8 de septembro, ás 7,30 h. da tarde, na sede do Sindicato en Pontevedra, e tratará os seguintes puntos:

Punto 1. Reestructuración orgánica do Sindicato en Pontevedra e Vilagarcía, cara ós próximos meses. Neste apartado haberán de tratarse, en todo caso, os seguintes temas: a) Mapa sindical, b) Situación económica, c) Participación das secións sindicais sectoriais no Comité, d) Secretarías e vocalías, e)  Funcionamiento das sedes sindicais de Pontevedra e Vilagarcía …

Punto 2. Plantexamentos xerais respecto do próximo Pleno de Sindicatos de CGT-Galicia (previsión de asambleas, grupos de traballo, etc.).

Punto 3. Asuntos varios.

Comparte esta entrada ...