post

 

O luns, día 20 de xaneiro, ás 19:00h, na sede sindical (r/ Pasantería, 1) o Sindicato Único de Traballadores "Solidariedade Obreira" (SUTSO) da CGT de Pontevedra, convoca Asemblea Xeral. O motivo é a adopción de acordos e nomeamento da delegación para o Pleno de Sindicatos da CGT de Galicia que terá lugar na Coruña os día 25 e 26 de xaneiro próximo e a renovación de todos os cargos e secretarías do Comité local.

Comité Local de CGT Pontevedra
Comparte esta entrada ...