A CGT ven de publicar este boletín, adicado á Directiva sobre procedementos e normas comúns nos Estados membros para o retorno dos nacionais de terceiros países que se atopen ilegalmente no seu territorio, é dicir, á xa coñecida como Directiva da vergoña.

No boletín analízase a directiva punto por punto e explica o seu sentido sancionador: as fases da decisión de rotorno «voluntaria» e a de expulsión, as prohibicións de entrada, as vías de recurso e asistencia xurídica, o internamento e a normativa europea sobre internamento e retorno de menores non acompañados.

Os autores do boletín conclúen o evidente: que a directiva de retorno non é mais que un novo paso da Unión Europea cara a armonización da represión ós máis pobres. Para o análise, además do texto da directiva, inclúense un anexo sobre os centros de internamento en España e outro co comunicado da CGT «A directiva de retorno instaura o fascismo en Europa».

O boletín está dispoñible nos locais sindicais.

CGT A Coruña

Comparte esta entrada ...