CGT Galicia
http://www.cgtgalicia.org/a-cgt-de-galicia-convoca-folga-xeral/
Export date: Sat Feb 4 9:38:18 2023 / +0000 GMT

A CGT CONVOCA FOLGA XERAL O 8 DE MARZO
A CGT en coordinación con organizacións do movemento feminista, quen vén expoñendo desde hai uns anos esta proposta dunha folga xeral centrada nas mulleres, tendo as mulleres un protagonismo especial na convocatoria e nas reivindicacións.


Afectará a todos os traballadores e traballadoras, de todos os ámbitos sectoriais, públicos e privados, sen distinción ningunha de situación laboral, sexo, idade ou condición social.


O obxectivo é parar a vida en toda a súa extensión e visibilizar o papel protagonista que ten a muller na engrenaxe desa vida. A folga xeral exponse como folga laboral (convocando a toda a clase traballadora); folga de coidados (que evidencie a sobrecarga e invisibilidade dos coidados, a ausencia de corresponsabilidade no traballo doméstico e de coidados, e permita a visibilidade máxima das mulleres); de consumo (ferramenta útil para loitar contra o capitalismo e potenciar a economía que poña a vida no centro), e estudantil (buscando o apoio e convocatoria dos sindicatos e organizacións estudantís).


Folga Xeral contra a ineficaz política en materia laboral, económica e social, que provoca desigualdade permitida entre homes e mulleres e converte ás mulleres en persoas de segunda.


O sistema capitalista e patriarcal, sustentándose na capacidade reprodutiva das mulleres, relegou históricamente a estas ao ámbito privado, coas responsabilidades de reprodución e coidados; excluíndoas do ámbito público e, por tanto, da posibilidade de loitar contra a orde dominante, conseguindo así un mundo desigual, desvalorizando as funcións reprodutivas e de coidados, desposuíndoas de valor monetario e facéndoas invisibles. Así, as mulleres convertéronse en man de obra gratuíta, ao estilo das persoas escravas, para o mantemento do sistema.


Na CGT facémonos eco e viñemos denunciando a situación de explotación laboral, social e persoal, das mulleres da nosa clase, tanto en España como no resto do mundo, e que se define desde a feminización da pobreza, a precariedade e a inxustiza.


Desde a CGT declaramos e loitamos por unhas relacións entre as persoas que non tivesen que verse sometidas a intercambios comerciais de ningún tipo e que, por tanto, a explotación laboral non existise, desaparecendo as relacións de traballo sometidas ás leis do mercado e deixando paso á autoorganización e a autoxestión.


Defendemos e reivindicamos a autoxestión dos Servizos Públicos e denunciamos a privatización aos que estes están sometidos e que afecta especialmente ás mulleres en sectores como telemárketing, limpeza, sanidade, sector agrario e conserveiro en Galicia, etc.


É precisa a inclusión da economía igualitaria en todas as ordes da vida para erradicar as desigualdades como a brecha salarial, a explotación de dobre xornada, o acceso aos servizos sociais, pensións, á coeducación igualitarias, plans de igualdade, rompendo o "teito de cristal" porque todas as vidas merecen ser sostidas.


É de xustiza o recoñecemento dos dereitos das mulleres refuxiadas e inmigrantes con independencia do seu país de orixe e etnia.


Existe é unha falsa igualdade, e denunciamos as situacións de dobre discriminación que sofren as mulleres, unha como clase traballadora e outra como mulleres. As sucesivas "crises" económicas seguen mantendo un sistema social, político e económico de progresiva desprotección e precarización cara ás persoas que desenvolven a maior parte das tarefas produtivas e reprodutivas do país e cara ás persoas que non poden traballar, mentres que incrementan os abanos salariais a favor dos equipos directivos, xuntas de accionistas e demais atracadores e corruptos que desde a política, a patronal e as institucións públicas e privadas, saquean o país.


Denunciamos a precariedade salarial e laboral en xeral, económica e de prestacións. É claro o descenso da taxa de actividade das mulleres no mercado laboral, o aumento do desemprego feminino, o aumento da temporalidade no traballo das mulleres, recárgaa dos coidados, a deterioración da súa saúde, a privación dos seus dereitos sexuais e reprodutivos.


Reivindicamos os espazos seguros, erradicando todos os tipos de violencias machistas, sexuais. Denunciamos a violencia que sofren moitas mulleres, tanto nos fogares como nas contornas laborais, manténdose os roles sexistas en todos os ámbitos da vida.


Denunciamos a cultura patriarcal, os recortes na lei do aborto, a represión do dereito á identidade persoal, a expropiación do corpo.


Porque os dereitos non se piden nin mendigan, lóitanse e conquístanse ata erradicar o que as mulleres sigamos sendo precarias, submisas, devotas, invisibles. No contexto actual que estamos a vivir de constante perda de dereitos e liberdades, as persoas que conformamos a CGT loitamos contra todas as discriminacións e por conseguir a igualdade e facémolo xunto a todas aqueloutras persoas, colectivos, movementos, asembleas, organizacións que así o queren e senten.


As mulleres e homes da CGT, non nos resignamos á precariedade, á explotación, á exclusión, á inxustiza social e a desigualdade. Contra todos os abusos do sistema, a CGT convoca Folga Xeral, laboral, de consumo, de coidados, estudantil, xunto ao Movemento Feminista, de 24 horas, o 8 de Marzo de 2018, facendo un chamamento a toda a sociedade para que a secunde e participe en cantas accións, manifestacións e mobilizacións se organicen.


Igualmente, chamamos a que, nos espazos privados nos que non sexa posible a folga xeral, se priorice a participación nas mobilizacións das mulleres sobre a dos homes.


SEN NÓS O MUNDO NON FUNCIONA


FOLGA PARA VIVIR, FOLGA PARA COIDARNOS


ÚNETE Á LOITA QUE SOMOS MOITAS

Post date: 2018-02-26 19:12:38
Post date GMT: 2018-02-26 18:12:38

Post modified date: 2018-03-09 13:49:09
Post modified date GMT: 2018-03-09 12:49:09

Export date: Sat Feb 4 9:38:18 2023 / +0000 GMT
This page was exported from CGT Galicia [ http://www.cgtgalicia.org/wp ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com