post

 

O sector do telemarketing é coñecido pola súa elevada rotatividad, baixos salarios, contratos temporais e altos obxectivos de vendas, que en moitos casos son demasiado elevados e gran parte dos traballadores perden os seus empregos.

Damos todo o noso apoio aos traballadores en loita dun sector que impón intolerables condicións de explotación. Considerando que estas empresas prestan servizos a empresas eléctricas, como Gas Natural, Endesa, así como bancos, para xerar vendas ou fidelizar clientes, e tendo estas uns beneficios enormes, é aínda máis sanguento que haxa traballadores nestas condicións.

Así denúnciao unha traballadora de Unisono.

Share on FacebookTweet about this on Twitter