Ante as graves irregularidades que se están a producir no proceso electoral en Citröen-Vigo, a CGT decidiu impugnar todo o proceso.

Con data 9 de outubro de 2010, a CGT presentou ante a Delegación da Consellería de Traballo e Benestar unha impugnación do proceso electoral das eleccións sindicais na empresa PSA Peugeot-Citröen ante os vicios graves que afectan ás garantías do proceso electoral e que poden alterar o resultado das Eleccións Sindicais.

Os motivos que levaron a tomar esta medida, son unha sucesión de decisións por parte da esa Electoral que non cumpren coa Lei, e son as seguintes:

– O Censo Laboral, tal e como determina a Lei, debería estar pechado o día do preaviso electoral, o 27 de xullo. Algo que non aconteceu nesta ocasión.

– A mesa só publicou o Censo Electoral provisional, en ningún momento publicou o Censo Laboral. Esta non é unha cuestión menor xa que o censo laboral é a base, segundo a normativa laboral, para determinar o número de representantes a elixir. É precisamente este carácter determinante o que fai que a súa publicación sexa un requisito imprescindible no proceso electoral.

– O censo electoral so foi exposto nas porterías da fábrica e non nos taboleiros de anuncios, contradecindo o principio de publicidade que exixe o Estatuto dos Traballadores.

Por último, tal e como se fixo nas anteriores eleccións sindicais no ano 2006 a Mesa determinou o número de representantes a elixir «de acuerdo con la plantilla existente a día de la fecha» e non coa suma dos traballadores fixos ou con contrato superior a un ano máis as xornadas dos contratos iguais ou inferiores a u ano, dividido por 200, tal e como marca o artigo 72 do Estatuto dos Traballadores. Como consecuencia desto os representantes a elixir nos máis que o número que legalmente procedería, o que beneficia claramente aos sindicatos institucionais en detrimento das organizacións de clase.

Comparte esta noticia...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Print this page
Print
Email this to someone
email