Con motivo da convocatoria dun Pleno Extraordinario de Sindicatos da CGT de Galicia, convócase Asemblea Xeral Extraordinaria do Sindicato de Oficios Varios para o día 16 de marzo ás 19:00 horas no local do Sindicato, para tratar a orde do día deste Pleno, aproveitando esta convocatoria trataranse tamén, temas relacionados con actividade do Sindicato de Oficios Varios de Vigo.

O material necesario para o debate sobre o punto da Folga Xeral está no local do Sindicato a disposición de todos os afiliados.

Agardamos a vosa participación.