As persoas e grupos sociais que, como a CGT de Pontevedra, integran a Rede Anticapitalista na cidade de Pontevedra celebrarán unha nova xuntanza ó mércores, día 27 de maio, ás 20:30h, no Salón de actos do edificio sindical, en c/ Pasantería, baixo. Trátase de impulsar a presencia da Rede na cidade e comarca, establecer liñas de actuación prioritarias e, si é posible, definir calendario de actuacións.
O Comité CGT-Pontevedra