Na reunión de constitución do Comité Provincial de Saùde Laboral que tivo lugar o pasado día 14 de xuño, a empresa decidiu excluir aos delegados da CGT, que ainda non tendo dereito a delegados de prevenciòn, si obtivo dous representantes nas últimas eleccións, otorgando a Lei nestos casos a participación dos sindicatos nos comités de prevención, con voz pero sen voto.

SS de CGT en Correos na Coruña